Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

9 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar till sammanträdet

Protokoll

Regionstyrelsens plan 2021-2013
Bilaga: regionstyrelsens plan
Bilaga - riskbedömning

Regionstyrelsens internkontrollplan 2021
Bilaga - internkontrollplan

Regiongemensam analysplan 2021
Bilaga - analysplan

Inriktningsbeslut gällande parkeringar vid Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut gällande investeringar i medicin- och informationsteknik

Inriktningsbeslut gällande investering i mammografi

Investeringsbeslut gällande bild- och funktionsmedicin vid Sunderby sjukhus

Investeringsbeslut gällande teknik och övriga inventarier

Fastighetsinvestering 2020 - inriktningsbeslut gällande ombyggnad av operationssal 4 och uppdukningsrum på operationsavdelning med Laminar Air Flow-tak vid Piteå sjukhus

Fastighetsinvestering 2020 - byte av låssystem vid Piteå sjukhus

Fastighetsinvestering 2020 - byte av lågspänningsställverk vid Piteå sjukhus

Revidering och uppdatering av utvecklingsplan för Sunderby sjukhus

Initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer
Bilaga - initiativärende

Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbotten
Bilaga - motion

Egenavgift för sjukresa med flyg

Styrning, organisation och samverkan avseende medicinskt förbrukningsmateriel och hjälpmedel
Bilaga - rapport Kartläggning av länsservice säljverksamhet
Bilaga - slutrapport Detaljerad analys av säljverksamheten
Bilaga - Konkurrensverkets beslut

Deltagande i Glokala Sverige

Skrivelse till Matlaget i Gällivare AB:s styrelse
Bilaga - skrivelse
Bilaga - utredning En gemensam kostorganisation för kommunkoncernen i Gällivare

Remiss Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2020
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Samlad uppföljande granskning av fyra tidigare revisionsgranskningar
Bilaga - skrivelse och revisionsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Consensus
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - revisionsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Activus
Bilaga - revisionsberättelse
Bilaga - revisionsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - revisionsberättelse
Bilaga - revisionsrapport

Halvårsredovisning 2020 - samordningsförbundet Södra Norrbotten
Bilaga - halvårsredovisning
Bilaga - revisionsberättelse
Bilaga - revisionsrapport
Bilaga - ekonomiskt utfall
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - förbundsordning

Rätt att under 2021 underteckna vissa handlingar

Val av ordförande och vice ordförande i Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

 

 

4 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Meddelanden

Bilaga - initiativärende 10-2020 om rörlighetsersättningar till personal i Region Norrbotten
Bilaga - revisionsrapport Materialförsörjning och upphandling/inköp
Bilaga - skrivelse revisionsrapport Materialförsörjning och upphandling/inköp
Bilaga - revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2020
Bilaga - skrivelse och revisionsrapport Samlad uppföljning av fyra tidigare revisionsgranskningar
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-10-07
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-11-03
Bilaga - internationella beredningens protokoll 2020-10-08

Delegationsbeslut
Bilaga - regiondirektörens avskrivning av fordringar, november 2020
Bilaga - mottagande av donation av konst till Gällivare sjukhus
Bilaga - mottagande av donation till Arvidsjaurs hälsocentral
Bilaga - ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar november 2020, del 1
Bilaga - ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar november 2020, del 2
Bilaga - remissyttrande Behörighet för sjuksköterskor att ordinera vaccin mot Covid-19 och om hantering av smittförande avfall Bilaga - remissyttrande Konsekvensutredning avseende förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Bilaga - upphandlingsbeslut 2020-10-16 - 2020-11-12

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
Bilaga - återrapportering

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ekonomirapport oktober 2020
Bilaga - produktion och tillgänglighet oktober 2020
Bilaga - personalrapport oktober 2020