Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

28 januari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2020-01-28

 

Handlingar från sammanträdet

Uppdaterad finansplan 2020-2022

Regionstyrelsens vidarefördelning av fullmäktiges anslag 2020
Bilaga - vidarefördelning

Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2020

Förändring i regelverket för avgifter
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss

Förändring i regelverket för avgifter vid sterilisering
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss

Ändring av avgift för kopia av allmän handling

Förslag till ändring i avgiftshandboken

Policy för patient-, närstående- och brukarmedverkan
Bilaga - policy

Verksamhetsplan och budgetram för Norra sjukvårdsregionförbundet 2020-2022
Bilaga - verksamhetsplan
Bilaga - förslag till verksamhetsplan och budgetram

Remiss Digifysiskt vårdval
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - sammanfattning av remiss

Motioner

Motion 16-2018 om PSA-test
Bilaga - motion

Motion 3-2019 om underhåll och ombyggnationer av Kiruna sjukhus
Bilaga - motion

Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige
Bilaga - motion

Motion 13-2019 om kostander för spetskompetens
Bilaga - motion

Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter
Bilaga - motion

Motion 22-2019 om vårdteam vid svårbedömda patienter
Bilaga - motion

Motion 23-2019 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd
Bilaga - motion

Motion 25-20119 om regional bolagsdag
Bilaga - motion

Motion 27-2019 om HPV-screening
Bilaga - motion

 

 

Handlingar

22 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering