Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

30 januari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2019-01-30

Handlingar från sammanträdet

Överenskommelse om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik
Bilaga - överenskommelse

Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018
Bilaga - sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Remissen "Möjligt, tillåtet och tillgängligt"
Bilaga - remissvar

Jämställdhetsrapport 2018
Bilaga - Jämställdhetsrapport 2018

Årsrapport Internationella beredningen 2018
Bilaga - Internationella beredningens årsrapport 2018

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2019

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 - regionutvecklingsutskottets förslag till beslut
Bilaga - Förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

Anmälan om sidoverksamhet - regionstyrelsen
Anmälan om sidorverksamhet - regionstyrelsen

Val förrättade av regionstyrelsen 2019-01-30

Ekonomi- och planeringsärenden m.m.

Strategisk plan 2019-2021 - komplettering

Analysplan 2019
Bilaga - analysplan

Plan för ekonomisk rapportering till styrelsen 2019

Fastighetsinvesteringar 2019 - Primärvården Boden

Investering i medicinteknisk utrustning för endoskopi

Genomförande av regionala och lokala ledningsplatser för särskild sjukvårdsledning

Förändringar i riktlinjer för avgifter
Bilaga - riktlinjer för avgifter

Vårdval Norrbotten - ändring av avdragsbelopp

Revisionsrapporter

Revisionsrapport "Patientsäkerhet vid förekomst av inhyrda läkare"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Arbetet mot hot och våld inom regionens verksamheter"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Temagranskning Primärvården del 1"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per augusti 2018"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Cybersäkerhet - övergripande granskning 2018"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Granskning av intrångsskydd"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Riktlinjer, reglementen m.m.

OPF-KL om omställningsskydd och pension till förtroendevalda
Bilaga - Förslag till OPF-KL

Ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar

Regionstyrelsens delegationsordning
Bilaga - delegationsordning

Regionstyrelsens reglemente
Bilaga - regionstyrelsens reglemente

Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola
Bilaga - reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan
Bilaga - reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan

Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna
Bilaga - reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna

Riktlinje gällande sponsring
Bilaga - Riktlinje gällande sponsring
Bilaga - Sponsringsavtal

Riktlinje för administrativa styrdokument
Bilaga - riktlinje för administrativa styrdokument

Riktlinje om alkohol, droger och spel om pengar
Bilaga - Riktlinje om alkohol, droger och spel om pengar

6 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering