Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

7 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2018-06-07

Bilagor

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ledningsrapport april 2018
Bilaga - delårsrapport april 2018, Division Länssjukvård
Bilaga - delårsrapport april 2018, Division Närsjukvård
Bilaga - delårsrapport april 2018, Division Folktandvård
Bilaga - delårsrapport april 2018, Division Service
Bilaga - delårsrapport april 2018, Division Länsteknik

Delårsrapport april 2018

Strategisk plan 2019-2021
Bilaga - Sjukvårdspartiets förslag till strategisk plan 2019-2021
Bilaga - Allians för Norrbottens förslag till strategisk plan 2019-2021

Uppföljning Vårdval Primärvård januari-april 2018
Resultatbilaga, Vårdval Primärvård januari-april 2018

Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021

Strategin Vägen till framtidens hälsa och vård 2035

Digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård 2035

Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten

Policy för medborgardialog

Ersättningsregler för stödpersoner

Reglemente för patientnämnden

Regionstyrelsens delegationsordning

Instruktion till regiondirektören

Årsredovisning 2017, Norrlandstingens regionförbund
Revisionsberättelse 2017, Norrlandstingens regionförbund

Motion om akademiska hälsocentraler

Motion om visselblåsartjänst

Remissyttrande - Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Remissyttrande - Effektivare energianvändning

Remissyttrande - Lån och garantier för fler bostäder

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017, samordningsförbundet Activus

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017, samordningsförbundet Consensus
Revisionsrapport 2017, samordningsförbundet Consensus

Årsredovisning 2017, samordningsförbundet Pyramis
Revisionsberättelse 2017, samordningsförbundet Pyramis
Revisionsrapport 2017, samordningsförbundet Pyramis

Aktieägaravtal - Arctic Business Incubator AB

Aktieägaravtal - Investeringar i Norrbotten AB

Framställan från ägarsamråd, Filmpool Nord AB

12 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering