Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

5 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2018-12-05

Ekonomi- och planeringsärenden mm.

Månadsrapport Region Norrbotten, oktober 2018 - beslutsförslag
Bilaga - månadsrapport oktober 2018

Regel för penninghantering - beslutsförslag
Bilaga - regel för penninghantering

Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv - beslutsförslag
Bilaga - policyn

Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus - uppdukningsrum med Laminar Air Flow-tak - beslutsförslag

Försäljning av fastigheten Näsbyn 28:3 - beslutsförslag
Bilaga - karta över Näsbyn 28:3

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2019 - beslutsförslag
Bilaga - vidarefördelning

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling - beslutsförslag

Regional utveckling, kultur, infrastruktur mm.

Ägardirektiv till regiondelägda bolag 2019 - beslutsförslag
Bilaga - ägardirektiv BD Pop AB 2019
Bilaga - ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB 2019
Bilaga - ägardirektiv Energikontor Norr AB 2019
Bilaga - ägardirektiv IT Norrbotten AB 2019

Ägaranvisning till Almi Företagspartner Nord AB - beslutsförslag
Bilaga - ägaranvisningar Almi Företagspartner Nord AB
Bilaga - finansieringsöverenskommelse Almi Företagspartner Nord AB

Samverkansavtal om sjukresor mellan Region Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten AB - beslutsförslag

Ordförandeskap i Nordkalottrådet

Remisser

Remiss - Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet - beslutsförslag
Bilaga - yttrandet

Remiss - Komvuxutredningens slutbetänkande, En annan och en andra chans - beslutsförslag
Bilaga - yttrandet

Remiss - Utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanken - beslutsförslag
Bilaga - yttrandet

Övriga ärenden

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2019 - beslutsförslag
Bilaga-  riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel

Samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges landsting/regioner - beslutsförslag
Bilaga - samarbetsavtal

Inriktningsbeslut för folktandvårdens struktur i Luleå - beslutsförslag

Inriktningsbeslut om samisk resursenhet - beslutsförslag

Regional beredskapsplan - beslutsförslag
Bilaga - regional beredskapsplan

Rätt att under 2019 underteckna vissa handlingar - beslutsförslag

 

 

6 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering