Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

31 januari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2018-01-31

Handlingar från sammanträdet

Regiondirektörens rapport

Delegationsbeslut

Analysplan 2018
Bilaga - gemensam analysplan för Region Norrbottens stab 2018

Revidering av styrmått och målvärden i regionstyrelsens plan 2018-2020

Vårdval Norrbotten - ändring av avdragsbelopp 2018

Korrigering av fastställda vårdplatser
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut om återremiss
Bilaga - Fastställda vårdplatser 2017, Sunderby sjukhus
Bilaga - Beläggningsgrader och Obs-platser

Avgiftsfri pneumokockvaccinering

Regelverk för digital utomlänsfakturering
Bilaga - Riktlinjer för utbyte av personuppgifter vid digital utomlänsfakturering

Korttidsboende Harads hälsocentral

Ny ambulansstation i Luleå

Stanna-kvar-premie riktad till specialister inom allmänmedicin

Forskningsbokslut 2017
Bilaga - Forskningsbokslut 2017

Jämställdhets- och jämlikhetsrapport 2017
Bilaga - Jämställdhets- och jämlikhetsrapport 2017

Patientnämndens verksamhetsrapport 2016

Norrbottens folkhälsostrategi
Bilaga - Förslag till Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026

Fördelning av anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder 2018

Regler för regionala projektstöd
Bilaga - Villkor för regionala projektstöd

Regler för stödformer inom kulturområdet
Bilaga - Regler för stödformer inom kulturområdet

Regler för verksamhetsbidrag
Bilaga - Regler för verksamhetsbidrag

Länstransportplan Norrbottens län 2018-2029
Bilaga - Länstransportplan Norrbottens län 2018-2029

Revisionsrapporter

Revisionsrapport - Regionstyrelsens ärendeberedning
Bilaga - Skivelse
Bilaga - Rapporten

Revisionsrapport - Styrning och ledning, regionutvecklingsutskottet
Bilaga - Skrivelse
Bilaga - Rapporten

Revisionsrapport - Riktade statsbidrag
Bilaga - Skrivelse
Bilaga - Rapporten

Revisionsrapport - Systematiskt patientsäkerhetsarbete
Bilaga - Skrivelse
Bilaga - Rapporten

Revisionsrapport - Budgetprocessen
Bilaga - Skrivelse
Bilaga - Rapporten

Motioner

Motion om screening av tjocktarmscancer
Bilaga - Motionen

Motion om rullande psykakut
Bilaga - Motionen

Motion om att ingen ska behöva dö i ensamhet
Bilaga - Motionen

Remisser

Remiss - Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Remiss - Finansiering av public service

Remiss - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Remiss - Kostadsränta för kommuner

13 februari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering