Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

28 februari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Handlingar till sammanträdet

Delegationsbeslut

Rapport från Internationella beredningen

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ledningsrapport december 2017
Bilaga - ledningsrapport januari 2018

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
Bilaga - återrapportering

Årsredovisning 2017
Bilaga - årsredovisning

Divisionernas årsrapporter 2017
Bilaga - årsrapport 2017, division Närsjukvård
Bilaga - årsrapport 2017, division Länssjukvård
Bilaga - årsrapport 2017, division Folktandvård
Bilaga - årsrapport 2017, division Länsteknik
Bilaga - årsrapport 2017, division Service

Vårdval Norrbotten Primärvård, uppföljning januari - december 2017
Bilaga - Vårdval Primärvård uppföljning januari - december 2017
Bilaga - Vårdval Primärvård resultatbilaga januari - december 2017

Årsrapport regionens tandvårdsstöd 2017

Bilaga - årsrapport

Kompensation till privata leverantörer i Vårdval Norrbotten 2017

Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2017
Bilaga - årsrapport

Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus 2018

Rivning av Malmbergets hälsocentral

Årsrapport Folkhälsa 2017
Bilaga - årsrapport

Miljöredovisning 2017
Bilaga - miljöredovisning

Patientsäkerhetsberättelse för Region Norrbotten 2017
Bilaga - patientsäkerhetsberättelse

Uppföljning av internkontroll 2017
Bilaga - uppföljning

Revisionsrapport, Samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning

Bilaga - revisionens skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport, Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner avseende kundfakturering
Bilaga - revisionens skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Motion om vaccinationsprogram för 65+
Bilaga - motionen

Motion om fler vårdplatser och vårdplatskoordinator på Sunderby sjukhus
Bilaga - motionen

Remiss av betänkandet Nästa Steg? del 2 - förslag för en stärkt minoritetspolitik
Bilaga - remissyttrande

Riktlinje vid hat och hot mot förtroendevalda
Bilaga - riktlinje

Policy för medborgardialog
Bilaga - policyn

Medfinansiering av projektet Datacenter Innovation Region

Val av ledamot i Kulturberedningen

12 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering