Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsregister 2014

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ärenden som behandlats av landstingsstyrelsen 2014

A
Annonser om  landstingsfullmäktiges  sammanträden 2015 (30 sep)
Ansvarsfrihet för år 2013 för Norrlandstingens regionförbund (27 maj)
Ansökan om medfinansiering till projektet Fabriken 2015 (9 dec)
Arctic Business Incubator AB (30 okt)
Arctic Link AB – delägarskap och finansiering (30 sep)
Arbetsordning och reglementen (30 okt)
Arkivreglemente (30 okt)
Avbrytande av upphandling (9 dec)
Avtal – Uppsökande munhälsobedömning (6 mar)
Avveckling av organisation för införande av Region Norrbotten (30 jan)
Avyttring av aktier i BD Pop AB (27 maj)

B
Beställning Länssjukvård Uppföljning jan-aug 2014 (30 sep)
Beställning Närsjukvård Uppföljning jan-aug 2014 (30 sep)
Beställning Länssjukvård 2015 (9 dec)
Beställning Närsjukvård 2015 (9 dec)
Bidrag till
- inrättande av professur i scenframställning vid Luleå Tekniska
   Universitet (30 jan)
- projektet Norrländsk Passion (6 mar)
- My life och Child´s life (6 mar)
- Midnattssolens trädgård (6 mar)
- musikfestivalen Musikens Makt 2014 (6 mar)
- Park Tornedal (6 mar)
- Fortsatt projektbidrag till En historisk resa för framtidens
   musik i Arjeplog (6 mar)
- Hand made [by youth] (29 apr)
- Festspelen i Piteå (29 apr)
- Tornedalsteatern in i medelåldern (29 apr)
- Dansfesten (29 apr)
- Kulturnatten (29 apr)
- LUBU Barn- och ungdomsteaterfestival (29 apr)
- Singing people together (29 apr)
- Arctic Circle Center (27 maj)
- Världens nålsöga, Haparanda 1914-1918 (27 maj))
- Riksteatern 2015 (27 maj))
- Mötet med människor (30 sep)
- Norrbottensmusiken  på den digitala arenan (30 sep)
- Arbetarrörelsen i Överkalix och Norrbotten (30 sep)
- Norrbottens Kammarorkester – utökad turné (30 sep)
- M.I.O – Mångfald Islam Organisering (30 sep)
- Ung Scen Norr (30 okt)
- Utveckling av Siknäsbatteriet (30 okt)
- Vi kan bli vad vi vill (30 okt)
- Ekrarna (9 dec)
- Kvinnliga förebilder i Norrbotten (9 dec)
- Festspelen i Piteå (9 dec)
Bättre liv för sjuka äldre i Norrbotten – Gemensam handlingsplan 2014 (6 mar)

D
Delegering av beslutanderätt (9 dec)
Delegationsordning för landstingets gymnasieskolor (9 dec)
Delårsrapport januari-april 2014 (29 apr)
Delårsrapport januari-augusti 2014 (30 sep)
Digital Agenda för Norrbotten (29 apr)

E
Ersättning till förtroendevalda (30 okt)
Externa förvaltningsuppdrag avseende långsiktig kapitalförvaltning (30 jan)
Extraanslag till "La cage aux folles" (27 maj)

F
Fastighetsreglering berörande Kalix 3:47 och Tor 4 (30 sep)
Finansiering av platser för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
år 2014 (27 maj)
Finansplan 2015-2017 (30 okt)
Finanspolicy (30 okt)
Fördelning av statliga medel enligt den nya kultursamverkansmodellen (29 apr)
Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning (9 dec)
Fördelning av investeringsram för år 2015 (30 sep)
Fördelning inom ramen för regional utveckling (9 dec)
Förfrågningsunderlag avseende barn och ungdomstandvården 3-19 år (30 okt)
Förfrågningsunderlag avseende upphandling av Vittangi Vårdcentral (30 okt)
Förlusttäckning av Spionoperan 2014 på Kläppenteatern, Boden (30 sep)
Förlängd giltighetstid för landstingets avgifter (30 okt)
Förlängning av projektet Midnattssolens Trädgård (30 okt)
Förslag till upphandling av Vittangi vårdcentral (29 apr)
Förslag till upprättande av policy för e-samhället (6 mar)
Förslag till Ägardirektiv för Norrbottens Energikontor AB (9 dec)
Förslag till Ägardirektiv för BD Pop AB (9 dec)
Förslag till Ägardirektiv för Filmpool Nord AB (9 dec)
Förslag till Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB (9 dec)
Förslag till Ägardirektiv för IT Norrbotten AB (9 dec)
Förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin (30 okt)
Förtydligande av borgensbeslut avseende avrop/anskaffning av spårfordon (30 jan)

H
Hjälpmedelspolicy (30 okt)

I
Inkallande av ersättare (30 okt)
Interkommunal ersättning (30 sep)
Internationell policy för landstinget (27 maj)
Investeringar 2014 (30 jan) (6 mar) (29 apr) (30 sep) (30 okt)

J
JO-anmälan om rutiner för anställning av sjuksköterskor (30 jan)

K
Kapitaltillskott och inlösen  av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (30 sep)
Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2016 (27 maj)
Kommunikationsstrategi 2014-2016 (27 maj)
Komplettering till Kulturplan 2014- 2016 med revideringar inför 2015 (30 okt)

L

Landstingets bidrag för att genomföra Regionala utvecklingsstrategin
för Hållbar framtid i Norrbotten 2020 (29 apr)
Landstingsfullmäktiges  sammanträdes- och  utbildningsdagar 2015 (30 sep)
Landstingsstyrelsens sammanträdes- och  utbildningsdagar 2015 (30 sep)
Landstingsstyrelsens plan 2015-2017 (17 jun)
Landstingsstyrelsens rapport (30 jan) (6 mar) (27 maj) (30 sep) (30 okt)

M
Medel för konstnärlig gestaltning till patienthotellet vid Sunderby
sjukhus, 1-procentregeln (30 jan)
Medfinansiering av:
- CiiR vid Luleå tekniska universitet för 2014-2016 (30 jan)
- Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen
   Norrbotten/Västerbotten (30 jan)
- Förstudie om Nordnorgealliansen (30 jan)
- ESIS – effektivare produktframtagning för inbyggda system (6 mar)
- TräIN 2.5 (6 mar)
- Creative Nodes 3.0 - Den kreativa mötesplatsen med Luleå
   som pilot (6 mar)
- Partnerskap i den digitala industrin (6 mar)
- Vägen till arbete på landsbygden i Norrbotten (6 mar)
- Jokkmokk matlandethuvudstad (6 mar)
- BD Songwriters (6 mar)
- Top of Sweden Mentorship (29 apr)
- Projektet Samverk (29 apr)
- Tillväxt Jokkmokk (29 apr)
- Norrsamverkan 2 (29 apr)
- Sápmi Awards 2014 (29 apr)
- Ledarutveckling (29 apr)
- Företagsnära  YH-utveckling i Norrbotten (30 sep)
- Förstudie: Mångväx (30 sep)
- Förstudie- och planeringsprojekt för implementering
   av regional datacenterstrategi – DCIplan (30 sep)
- Konsthall Tornedalen (30 sep)
- Rättighetscentrum Norrbotten (9 dec)
Miljöstrategi 2014-2020 (27 maj)
Motion nr
- 3-13 om utökat och samordnat högkostnadsskydd för
   sjukvård och tandvård (30 jan)
- 1-14 om anställningsvillkor, löner, och löneförmåner (27 maj)
- 2-14 om regionalt vårdprogram infertilitet (27 maj)
- 3-14 om patienters möjlighet att få synkorrigerade linser vid ögonoperationer (30 okt)

N
Nationell rekommendation gällande assisterad befruktning samt införande PGD (9 dec)
Norrtågstrafiken – långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut
inför operatörsupphandling (30 sep)

O
Omvandling av Harads hälsocentral till filial (29 apr)
Omställningsstöd och  pension för förtroendevalda (30 sep)

P

Permanentande av länskonsthall Havremagasinet (6 mar)
Permanentande av innovationsverksamhet inom Norrbottens
läns landsting (27 maj)
Policy för utveckling av e-samhället (30 okt)
Planering för en ny hälsocentral och folktandvårdsmottagning i Älvsbyn (29 apr)
Plan för intern kontroll 2014 (6 mar)
Projektering för flytt av urologmottagning vid Sunderby sjukhus (30 jan)
Projekt Att främja psykisk hälsa hos barn och unga (29 apr)

R
Regions4greengrowth aktivitets- och genomförandeplan (30 okt)
Regler för partistöd (30 sep)
Regler inom ekonomiområdet (30 okt)
Regler och riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsområdet (9 dec)
Regler och riktlinjer inom kommunikationsområdet (9 dec)
Reglemente för Länshandikapprådet (9 dec)
Reglemente för Länspensionärsrådet (9 dec)
Reglemente för Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg (9 dec)
Reglementen för Läkemedelskommittén (9 dec)
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin (30 jan)
Revidering av förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund (30 sep)
Reviderad bolagsordning för Filmpool Nord AB (27 maj)
Reviderad bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB (27 maj)
Reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB (27 maj)
Reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB (27 maj)
Reviderad bolagsordning för Norrbottens Turistråd AB (27 maj)
Reviderad bolagsordning för BD Pop AB (27 maj)
Revidering av ekonomisk handlingsplan (6 mar)
Revisionsrapport:
- Vård på lika villkor – sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (30 jan)
- Landstingets följsamhet till nationella riktlinjer för hjärtsjukvård –
   hjärtsvikt (30 jan)
- Regionvård, intern kontroll (29 apr)
- Patientsäkerhet (29 apr)
- Granskning av årsredovisning 2013 (29 apr)
- Behandling av patienter med övervikt eller fetma (29 apr)
- Kommunikation och informationsöverföring mellan landsting 
  och kommun vid in- och utskrivning av patienter och akutbesök (27 maj)
- Granskning av delårsrapport per april 2014 (30 sep)
- Intern kontroll inom division Primärvård (30 sep)
- Landstingets projektverksamhet – intern kontroll (9 dec)
Riktlinjer för extern uthyrning av lokaler (30 jan)
Riktlinjer för politisk information vid landstingets sjukvårdsinrättningar
inför 2014 års val (29 apr)
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (9 dec)
Riktlinjer inom HR-området (9 dec)
Riktlinjer för informationsteknik och medicinsk teknik (9 dec)
Riktlinjer för insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa (9 dec)
Riktlinjer för näringspolitik och internationell samverkan (9 dec)
Riktlinjer för landstingets säkerhet (9 dec)
Rätt att under år 2015 underteckna vissa handlingar (9 dec)

S

Samarbetsavtal med Luleå kommun avseende lokal för dans (29 apr)
Sammanslagning av division Folktandvårds kliniker Öjebyn och Norrfjärden samt klinikannex Roknäs (30 okt)
Samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner (27 maj)
Slutrapport från projektet Politikerakademin 2013-2014 (17 jun)
Slutrapport från projektet Best Agers Lighthouses, 2013-2014 (9 dec)
Strategi för vård på distans 2014 – 2018 (27 maj)
Strategi för patient- och brukarmedverkan (9 dec)
Strategisk plan 2015-2017 (27 maj)
Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år 2013 (6 mar)
Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter och verksamhetsberättelser för år 2013 (6 mar)
Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2013 (6 mar)

T
Tandvårdstaxa 2015 (30 okt)
Tilldelningsbeslut avseende patologiverksamhet (30 okt)

U
Undantag från riktlinjer avseende särskild ålderspension (27 maj)
Uppdaterande av aktieägaravtal i BD Pop AB (27 maj)
Uppdrag 2015 för fullmäktiges beredningar (30 okt)
Upplåtelse av ledningsrätt, vatten och avlopp till Pajala kommun (30 okt)
Utveckling av glesbygdsmedicin (30 okt)

V
Val av ledamot till Länshandikapprådet (29 apr)
Val - Nominering av ledamöter och ersättare till strukturfondspartnerskapet (30 okt)
Val till samverkansorgan m m (9 dec)
Verksamhetsstöd till Växthuset i Vuollerim (30 jan)
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag (6 mar)
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag (9 dec)
Vårdval Norrbotten – Ändring av avdragsbelopp (30 jan)
Vårdval Norrbotten:  Beställning Primärvård 2015 (30 sep)
Vårdval Norrbotten Uppföljning jan-aug 2014 (30 sep)

Y

Yttrande över:
- slutbetänkande av utredningen om unga som varken arbetar
   eller studerar (SOU 2013:74) (30 jan)
- Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
   finansierad verksamhet (SOU 2014:79) (29 apr)
- En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter
   (Ds 2014:10) (27 maj)
- En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
   och socialtjänst (Ds 2014:9) (27 maj)
- Yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av
   hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (27 maj)
- Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård (17 jun)
- Samverkansmodell  för läkemedel (30 sep)
- Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter
   pandemivaccinering (Ds 2014:19) (30 sep)
- Bildande av Kommunalförbund för Svenskt ambulansflyg samt
   synpunkter på förslag till förbundsordning (30 sep)
- Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (SOU 2014:39) (30 sep)
- Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 (30 okt)
- Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (30 okt)
- Domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott mot
   förtroendevalda (Ju2014/4250/D) (9 dec) 
- Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård
   (Ds 2014:28) (9 dec)

Å
Årsrapport 2013 Vårdval Norrbotten (6 mar)
Årsrapporter 2013 (6 mar)
Årsredovisning för år 2013 (6 mar)
Årsredovisning och  revisionsberättelse 2013 för samordningsförbundet Pyramis (30 sep)
Årsredovisning och  revisionsberättelse 2013 för samordningsförbundet Concensus (30 sep)
Årsredovisning och  revisionsberättelse 2013 för samordningsförbundet Activus (30 sep)

Ä
Ägardirektiv till Almi Företagspartner Nord AB (30 okt)
Ägarstyrningspolicy (30 okt)
Ändring av gällande tandvårdstaxa (27 maj)
Ändring i landstingsfullmäktiges sammanträdesplan 2014 (30 jan)
Ärende väckt av Jens Sundström (FP): Inrättande av dansinstitution i Norrbotten med säte i Piteå och scen i Luleå (29 apr)

Ö
Överenskommelse om samarbete  inom Missbruks- och beroendevård mellan landstinget och kommunerna i Norrbottens län (30 sep)
Överenskommelse om tjänsteköp av sjukvårdsinsatser (30 sep)
Överenskommelse om gemensam satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (9 dec)

14 april 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering