Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbottens analysarbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten genomför regelbundet mätningar av medborgarnas och patienternas uppfattning om hälso- och sjukvården, samt uppföljning, utvärdering och analys av kvalitet, produktivitet och effektivitet av regionens tjänster.

Som ett komplement till löpande mer verksamhetsanpassad och specifik uppföljningsverksamhet har region Norrbotten beslutat att strategiskt prioriterade analysområden ska lyftas fram genom en analysplan. Analysplanen beslutas av regionstyrelsen.

Finansiella rapporter

Övergripande analys av ytterfallskostnader Region Norrbotten 2018

Analys av kostnader för cancervård 2016-2018

Analys av kostnader för cancervård 2013-2015

Analys av EU/EES vård

Sjukresor 2019

Kliniska rapporter

Hälso och sjukvårdsrapporten 2020 Region Norrbotten

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 Region Norrbotten

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 Region Norrbotten

God vårdrapporten 2020 Region Norrbotten

God vårdrapporten 2019 Region Norrbotten 

God vårdrapporten 2018 Region Norrbotten

Kommentarer till Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020 Region Norrbotten

Kommentarer till Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 Region Norrbotten 

Kommentarer till Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 Region Norrbotten

Kommentarer till God vårdrapporten 2020 Region Norrbotten

Kommentarer till God vårdrapporten 2019 Region Norrbotten

Kommentarer till God vårdrapporten 2018 Region Norrbotten

Befolkningsrapporter

Analys av en åldrande befolkning i Norrbotten vad betyder det för hälso- och sjukvården

Kroniker i Norrbotten

Hälsobokslut 2018

Medborgarnas behov av hälso- och sjukvård

Analys av hälsa i HBTQ+-grupper

Kort information om samers hälsa 

Operativa rapporter

Analys av 1177 i Norrbotten

Analys av hur Region Norrbotten arbetar för att nå socioekonomiskt svaga grupper.

Kartläggning av rehabilitering i Norrbotten en nulägesbeskrivning

Utvärdering av Norrbusöverenskommelsen

Samverkan för minskad sjukskrivning

Riskgruppsorienterat arbetssätt

Handbok riskgruppsorienterat arbetssätt

Indikatorer från slutenvård till öppenvård

 Identifiera och utveckla metoder för förbättrat stöd för utsatta grupper

Rapporter inom regional utveckling

Rapport enkätundersökning av den digitala mognaden i Norrbottens kommuner 2020

Kartläggningsrapport 2020 - Regional överenskommelse om samverkan

OECDs gruv- och mineralrapport

Skogsnäringen i Norrbotten fram till och med 2030

Regional elnätsanalys Norrbotten och norra Västerbotten

51000 anställningar i Norrbotten till och med 2030

Kort analys av kundflöden hos Region Norrbotten kulturinstitutioner

Analys av framtida godstransportbehov

SMFs gränsöverskridande samverkan

Avståndsskatters effekt för Norrbotten

Tillväxtförutsättningar för Norrbottens näringsliv  

Analys av resandet med komfortbussen till och från Umeå

Analysplaner

Analysplan 2020

Analysplan 2019

Analysplan 2018

Analysplan 2017-2018

24 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering