Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

2019

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här hittar du revisionsrapporter och revisionsskrivelser för revisionsåret 2019.

Granskning av Hantering och redovisning av anläggningstillgångar

Revisionsrapport (pdf-fil 161 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 152 kB)

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Revisionsrapport (pdf-fil 342 kB)

Granskning av Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården

Revisionsrapport (pdf-fil 372 kB)

Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 946 kB )

Granskning av Ordnat införande av läkemedel

Revisionsrapport (pdf-fil 495 kB)

Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 129 kB )

Granskning av Samverkan mellan Region Norrbotten och kommuner i regionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa

Revisionsrapport (pdf-fil 377 kB)

Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 691 kB)

Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2019

Revisionsrapport (pdf-fil 202 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 419 kB)

Granskning av årsredovisning Region Norrbotten 2019

Revisionsrapport (pdf-fil 182 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 114 kB)

Grundläggande granskning av Regionstyrelsens ansvarsutövande 2019

Revisionsrapport (pdf-fil 194 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 145 kB )

Grundläggande granskning av Patientnämndens ansvarsutövande 2019

Revisionsrapport (pdf-fil 76 kB)
Skrivelse till Patientnämnden (pdf)

Granskning av Regionstyrelsens verkställighet av beslut fattade utifrån beredningarnas rapporter

Revisionsrapport (pdf-fil 137 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 93 kB)

Granskning av regionens fordonshantering

Revisionsrapport (pdf-fil 168 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 539 kB)

Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen 2019

Revisionsrapport (pdf-fil 191 kB)
Skrivelse (pdf-fil 660 kB)

Granskning av regionens arbete för att förebygga, upptäcka och beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden

Revisionsrapport  (pdf-fil 202 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 765 kB)

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av Folktandvårdens uppdrag

Revisionsrapport  (pdf-fil 543 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 686 kB)

Granskning av regionala utvecklingsansvaret

Revisionsrapport (pdf-fil 12 353 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 731 kB)

Uppföljande granskning av Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Revisionsrapport (pdf-fil 10 847 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 1 168 kB)

Granskning av Verkställighet och återrapportering av fattade beslut

Revisionsrapport (pdf-fil 4 415 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 1 196 kB)

Uppföljande granskning av Diabetesvården 

Revisionsrapport (pdf-fil 7 545 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fl 650 kB)

Granskning av jämlik förebyggande vård

Revisionsrapport (pdf-fil 14 078 kB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 639 kB)

Granskning av regionens lönehantering

Revisionsrapport (pdf-fil 7 MB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 489 kB)

Granskning av Regionsstyrelsens tillämpning av offentlighetsprincipen

Revisionsrapport ( pdf-fil 11MB)
Skrivelse till Regionstyrelsen (pdf-fil 568 kB)

23 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering