Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

2017

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här hittar du revisionsrapporter och revisionsskrivelser för revisionsåret 2017.

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Revisionsrapport (pdf-fil, 114 kb)

Granskning av Regionstyrelsens ansvarsutövande 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 7 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 505 Kb)

Granskning av Demokratiberedningens ansvarsutövande 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 636 Kb) 

Granskning av Framtidsberedningens ansvarsutövande 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 761 Kb) 

Granskning av Sjukvårdsberedningens ansvarsutövande 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 818 Kb) 

Granskning av Hälsoberedningens ansvarsutövande 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 649 Kb) 

Granskning av Allmänna beredningens ansvarsutövande 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 5 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 635 Kb) 

Granskning av Patientnämndens ansvarsutövande 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 8 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 806 Kb) 

Granskning av årsredovisning 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 5 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 743 Kb) 

Granskning av regionens hantering av fakturor avseende regionvård utförd på NUS

Revisionsrapport (pdf-fil, 5 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 743 Kb) 

Granskning av inhyrd personal via bemanningsföretag

Revisionsrapport (pdf-fil, 5 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 643 Kb) 

Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Revisionsrapport (pdf-fil, 11 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 714 Kb) 

Granskning av brand- och skalskydd på sjukhus och hälsocentraler

Revisionsrapport (pdf-fil, 5 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 606 Kb) 

Granskning av regionens avtalshantering

Revisionsrapport (pdf-fil, 7 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 586 Kb) 

Granskning av ledning och styrning - regionutvecklingsutskottet

Revisionsrapport (pdf-fil, 2 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 290 Kb) 

Granskning av riktade statsbidrag

Revisionsrapport (pdf-fil, 2 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 290 Kb) 

Granskning av regionstyrelsens ärendeberedning

Revisionsrapport (pdf-fil, 2 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 228 Kb) 

Samverkansgranskning med sju av länets kommuner gällande samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning

Revisionsrapport (pdf-fil, 7 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 358 Kb) 

Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport (pdf-fil, 10 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 739 Kb) 

Granskning av verksamhetsplanering och -utveckling på verksamhetsnivå

Revisionsrapport (pdf-fil, 11 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 1 Mb) 

Granskning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet

Revisionsrapport (pdf-fil, 7 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 1 Mb) 

Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner avseende kundfakturering

Revisionsrapport (pdf-fil, 7 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 638 Kb) 

Granskning av delårsrapport per augusti 2017

Revisionsrapport (pdf-fil, 3 Mb)
Utlåtande till regionfullmäktige (pdf-fil, 611 Kb) 

Granskning av delegering av beslutanderätt

Revisionsrapport (pdf-fil, 7 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 641 Kb) 

Granskning av intern kontroll inom divisionerna; närsjukvård, länssjukvård, service och länsteknik

Revisionsrapport (pdf-fil, 9 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 948 Kb) 

Granskning av kontroll av legitimation med mera vid anställning och inhyrning av personal

Revisionsrapport (pdf-fil, 7 Mb)
Skrivelse till regionstyrelsen (pdf-fil, 628 Kb) 

9 oktober 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering