Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

2016

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här hittar du revisionsrapporter och revisionsskrivelser för revisionsåret 2016.

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Revisionsrapport (pdf-fil, 656 Kb)

Granskning av landstingets investering i de nationella invånartjänsterna 1177

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 496 Kb) 
Jämförande PM från granskning av åtta landsting/regioner (pdf-fil, 2 Mb) 

Särskild skrivelse gällande verksamhetens informationssystem, VIS

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 1 Mb) 

Granskning av landstingsstyrelsen, ansvarsutövande 2016

Revisionsrapport (pdf-fil, 3 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 273 Kb) 

Granskning av patientnämnden, ansvarsutövande 2016

Revisionsrapport (pdf-fil, 3 Mb)
Skrivelse till patientnämnden (pdf-fil, 338 Kb) 

Granskning av landstingsfullmäktiges regionala beredning, ansvarsutövande 2016

Revisionsrapport (pdf-fil, 1 Mb)
Skrivelse till regionala beredningen (pdf-fil, 363 Kb) 

Granskning av landstingsfullmäktiges programberedning, ansvarsutövande 2016

Revisionsrapport (pdf-fil, 1 Mb)
Skrivelse till programberedningen (pdf-fil, 376 Kb) 

Granskning av landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedningar nord, mitt, syd och öst, ansvarsutövande 2016

Revisionsrapport (pdf-fil, 3 Mb)
Skrivelse till hälso- och sjukvårdsberedningarna nord, mitt, syd och öst (pdf-fil, 402 Kb) 

Granskning av landstingets årsredovisning 2016

Revisionsrapport (pdf-fil, 2 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 240 Kb) 

Granskning av landstingsanställdas bisysslor - uppföljande granskning

Revisionsrapport (pdf-fil, 2 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 234 Kb) 

Granskning av avropsfunktionen

Revisionsrapport (pdf-fil, 3 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 366 Kb) 

Granskning av landstingets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Revisionsrapport (pdf-fil, 5 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 406 Kb) 

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll, del II

Revisionsrapport (pdf-fil, 2 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 293 Kb) 

Granskning av intern kontroll inom Division Folktandvård

Revisionsrapport (pdf-fil, 5 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 329 Kb) 

Granskning av landstingets miljöarbete

Revisionsrapport (pdf-fil, 4 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 374 Kb) 

Granskning av landstingets rekryteringsarbete

Revisionsrapport (pdf-fil, 5 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 243 Kb) 

Granskning av landstingets remisshantering

Revisionsrapport (pdf-fil, 4 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 131 Kb) 

Samverkansgranskning med åtta av Norrbottens kommuner avseende hälso- och sjukvård för barn och unga som placeras i HVB-hem eller familjehem

Revisionsrapport (pdf-fil, 3 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 211 Kb) 

Granskning av samordnad individuell plan (SIP) och fast vårdkontakt - uppföljande granskning

Revisionsrapport (pdf-fil, 4 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 284 Kb) 

Granskning av landstingsstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och kontroll av pågående investeringsprojekt - del II

Revisionsrapport (pdf-fil, 2 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 105 Kb) 

Granskning av delårsrapport per augusti, 2016

Revisionsrapport (pdf-fil, 3 Mb)
Revisorernas bedömning av delårsrapporten per augusti (pdf-fil, 85 Kb) 

Granskning av diabetesvården

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 1 Mb) 

Granskning av lokalvård inom Norrbottens läns landstings sjukhus - viktigt för patientsäkerheten

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 1 Mb) 

Granskning av fallhändelser i landstingets vårdlokaler

Revisionsrapport (pdf-fil, 8 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 1 Mb) 

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll, juni 2016

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 1 Mb) 

Granskning av ungdomsmottagningarnas verksamhet och service

Revisionsrapport (pdf-fil, 6 Mb)
Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf-fil, 1 Mb)

26 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering