Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Revisionsrapporter, skrivelser och granskningssammandrag 2009

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här hittar du revisionsrapporter, revisionsskrivelser och granskningssammandrag för revisionsåret 2009

Landstingsanställdas bisysslor

Revisionsrapport (pdf 22 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 37 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 11Kb)

Säkerhets- och arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hot och våld i verksamheterna

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 41 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 21 Kb)

Årsredovisning 2009

Revisionsrapport (pdf 407 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 40 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 11 Kb)

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter - tonvikt på förbrukningsmaterial

Bilaga revisionsrapport (pdf 320 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 19 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 12 Kb)

Patientnämnden - Granskning av ansvarsutövandet 2009

Revisionsrapport (pdf 255 Kb)

Skrivelse till landstingsfullmäktige (pdf 11 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 11 Kb)

Demokratiutskottet - Granskning av ansvarsutövandet 2009

Revisionsrapport (pdf 179 Kb)

Skrivelse till landstingsfullmäktige  (pdf 20 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 13 Kb)

Landstingsfullmäktigeberedningarnas ansvarsutövande 2009

Revisionsrapport (pdf 445 Kb)

Skrivelse till landstingsfullmäktige (pdf 20 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 22 Kb)

Granskning av landstingets styrning av läkemedelsanvändningen

Revisionsrapport (pdf 89 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 39 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 10 Kb)

Ökad patientsäkerhet 

Norrbottens läns landstings arbete med den nationella satsningen för att öka patientsäkerheten.

Revisionsrapport (pdf 1 Mb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 36 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 13 Kb)

Handläggning av patientnämndsärenden

Revisionsrapport (pdf 228 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 39 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 11Kb)

Delårsrapport per augusti 2009

Revisionsrapport (pdf 250 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 43 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 12 Kb)

Den interna kontrollen inom division Service

Revisionsrapport (pdf 842 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 37 Kb)

Granskningssammandrag (pdf  22 Kb)

Läkemedelsförskrivning/-användning vid kommunernas särskilda boenden för äldre

En gemensam och jämförande granskning med fem kommuner; Piteå, Jokkmokk, Övertorneå, Pajala och Kiruna

Revisionsrapport (pdf 595 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (39 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 12 Kb)

Asyl- och flyktingsjukvården

Revisionsrapport (pdf 303 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 38 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 13 Kb)

Implementering av barnkonventionen

Revisionsrapport (pdf 465 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 29 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 23 Kb) 

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Granskning av vissa kostnadsslag.

Revisionsrapport (pdf 282 Kb)

Bilaga (pdf 52 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 39 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 13 Kb)

Granskning av landstingets ekonomistyrning

Revisionsrapport (pdf 373 Kb)

Skrivelse till landstingsstyrelsen (pdf 26 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 13 Kb)

Det regionala utvecklingsarbetet

Revisionsrapport (pdf 431 Kb)

Skrivelse till Landstingsstyrelsen (pdf 22 Kb)

Granskningssammandrag (pdf 21 Kb)

2 februari 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering