Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionarkivet i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vill du begära ut en patientjournal? Gäller det journalen för en nu levande eller nyligen avliden person, ska du i första hand vända dig till den vårdmottagning som upprättat journalen.

Du kan göra detta på två olika sätt:

 1. Logga in på 1177.se och begär ut din egen journal via vårdmottagningens eget kontaktformulär.
 2. Ring till vårdmottagningen och berätta vad du vill begära ut. Om du inte vet telefonnumret kan du ringa till Region Norrbottens växel på 0920-28 40 00 och be att få bli kopplad till en läkarsekreterare på kliniken eller hälsocentralen i fråga.

Regionarkivet kontaktar du enbart i undantagsfall, eller då det gäller äldre handlingar.

Regionarkivet

I våra arkivlokaler finns totalt drygt 10 kilometer hyllor fyllda med material. En stor del av detta är gamla patientjournaler från förra århundradet, men det finns också andra slags handlingar bevarade, såsom ekonomiska dokument, mötesprotokoll, betyg, planscher och ritningar.

Inne i Regionarkivets lokaler.

För närvarande jobbar en arkivarie och fem arkivassistenter på Regionarkivet med att vårda och förteckna dess bestånd, att hantera beställningar som kommer in från allmänhet, myndigheter och företag, samt att bistå med hjälp i informations- och arkiveringsfrågor till anställda inom regionen.

Vad som finns hos oss:

 • Äldre patientjournaler i pappersform från sjukhus och vårdcentraler som drivs eller har drivits av Region Norrbotten (förr Norrbottens läns landsting)
 • En del barnhälsovårdsjournaler, även från senare år
 • Patientjournaler från ett fåtal nedlagda privata vårdinrättningar inom länet, såsom Sensia och LKAB-hälsan
 • Kursinformation och betyg från Vårdhögskolan och en del andra utbildningar
 • Handlingar från barnhem, vårdhem och andra inrättningar som drivits av landstinget
 • Pappersoriginal av regionens diarieförda handlingar

Vad som inte finns hos oss:

 • Patientjournaler som upprättats i nutid (begärs ut från vårdmottagningen)
 • Äldre patientjournaler som skannats in (begärs ut från vårdmottagningen)
 • Patientjournaler från de flesta privata vårdinrättningarna inom länet
 • Journaler och betyg från grundskolor i kommunal regi
 • Handlingar från andra regioner och landsting än Region Norrbotten

Läs mer om hur du begär ut handlingar

Journalskanning på Regionarkivet

Regionarkivet innehar även ett ytterligare viktigt uppdrag, som kanske inte så många känner till. Detta uppdrag består i att skanna in alla de patientjournaler som skapas i pappersform dagligen på regionens sjukhus och hälsocentraler, och att göra dem tillgängliga digitalt för personalen på de olika vårdinrättningarna inom 24 timmar från det att vi mottagit dem.

Journalskanning på Regionarkivet.

I genomsnitt skannas mellan 2000 och 3000 journalsidor per dag, vilket motsvarar information om uppemot 1000 olika patienter.

2 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering