Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Om offentlighetsprincipen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Den här rätten ingår i tryckfrihetsförordningen som är en av våra grundlagar. Offentlighetsprincipen gäller oavsett om du har svenskt medborgarskap eller inte, såvida inte någon annan lag föreskriver annat.

Vad är en offentlig handling?

Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna. En allmän handling kan vara såväl offentlig som sekretessbelagd. En offentlig handling är tillgänglig för dig medan en sekretessbelagd är hemlig. De allra flesta handlingar är dock offentliga.

I Sverige finns en sekretesslag som reglerar vilka handlingar som får vara hemliga. Patientjournaler är ett exempel på allmänna handlingar som är sekretessbelagda. De flesta administrativa handlingar är offentliga. När det gäller upphandlingsärenden och anbudstävlingar gäller dock sekretess tills ärendet är avgjort.

Du kan vara anonym

När du frågar efter handlingar som är allmänna eller offentliga så har du i de allra flesta fall rätt att vara anonym. I vissa fall, när det gäller sekretessbelagda handlingar, så måste du dock legitimera dig. Vi måste helt enkelt kunna avgöra om utlämningen av handlingarna kan orsaka men eller skada.

Vad ingår i begreppet handlingar?

En handling kan vara såväl ett pappersdokument som en digitalt lagrad fil på till exempel dator, CD, DVD eller video. Begreppet handling är alltså inte teknik- och mediaberoende.  

Mer om detta läser du via länkmenyn till höger på denna sida.

Vill du veta mer om journaler, sekretess och avgifter för handlingar?

Läs mer via länkmenyn till höger på den här sidan.

16 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering