Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 7 juni 2017

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från regionstyrelsens sammanträde.

Ekonomi

Delårsrapport Region Norrbotten april 2017

Strategisk plan

Strategisk plan 2018-2020

Patientnämndens reglemente

Patientnämndens reglemente

Ersättning till stödpersoner

Ersättning till stödpersoner

Revisionsberättelse 2016

Norrlandstingens regionförbund
Samordningsförbundet Consensus
Samordningsförbundet Pyramis
Samordningsförbundet Activus

Revidering av förbundsordning, Svenskt Ambulansflyg

Revidering av förbundsordning, Svenskt Ambulansflyg

Lån till kommunalförbudet Svenskt Ambulansflyg

Revidering av förbundsordning, Svenskt Ambulansflyg

Översyn av den palliativa vården

Översyn av den palliativa vården

Förändring av avgifter

Förändring av avgifter för kopia av allmän handling

Riktlinje för administrativa styrdokument

Riktlinje för administrativa styrdokument

Tidplan för införande av digitala sammanträden

Tidplan för införande av digitala sammanträden

Återrapportering av regiondirektörens uppdrag

Återrapportering av regiondirektörens uppdrag från Regionstyrelsen
Återkoppling av regiondirektörens uppdrag för att uppnå budgeterat resultat

Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018

Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018

Fastighetsinvesteringar

Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus 2017

Regionens revisorer, särskild skrivelse om verksamhetens informationssystem VIS

Regionens revisorer, särskild skrivelse om verksamhetens informationssystem VIS

Revisionsrapport

Revisionsrapport, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Revisionsrapport, Avropsfunktionen inom ramen för 2016 års revision
Revisionsrapport, Ändamålsenligt rekryteringsarbete
Revisionsrapport, Samordnad Individuell Plan (SIP) och fast vårdkontakt

Granskningsrapport, bisysslor

Granskningsrapport, Bisysslor - uppföljande granskning

Remisser

Remiss: För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
Remiss: Ny målstyrning för transportpolitikenRemiss: Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihopRemiss: Övergångsbestämmelser inför lagförslag samverkan vid utskrivning från slutenvårdRemiss: Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammetRemiss: Digitalförvaltning.nu

Reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB

Reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner (SEkom)

Nominering av ledamot i Strukturfondspartnerskapet

Nominering av ledamot i Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland

Vårdval Norrbotten

Vårdval Norrbotten, januari-april 2017

Försäljning av Minken 2, Arjeplog

'Försäljning av Minken 2, Arjeplog

Uppsägning och överlåtelse, Grans Naturbruksgymnasium

Uppsägning och överlåtelse av medlemskap i samband med ändrat huvudmannaskap för Grans Naturbruksgymnasium

Överlåtelse av huvudman för stiftelserna JC Kempes Minne respektive Samfond för Grans lantbruksskola

Överlåtelse av huvudman för stiftelserna JC Kempes Minne respektive Samfond för Gran lantbruksskola

Uppsägning av samverkansavtal för WINTERNET

Uppsägning av samverkansavtal för WINTERNET ekonomiska förening

Överlämnande av betygsdatabasen Procapita till Piteå kommun

Överlämnande av betygsdatabasen Procapita till Piteå kommun

5 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering