Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - extra regionstyrelse 16 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen beslutade på ett extra regionstyrelsemöte att begära att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor i Region Norrbotten inom tre olika verksamheter.

Beslut i korthet

Begäran om aktivering av krislägesavtal

Region Norrbotten har en accelererande utveckling av antalet smittade och vårdade på sjukhus. En mängd åtgärder har genomförts för att hantera situationen. Den höga smittspridningen och belastningen på sjukvården de närmaste veckorna/månaden beräknas kvarstå. Bedömningen är att det nu är nödvändigt att aktivera krislägesavtal för An/op/IVA vid Sunderby och Gällivare sjukhus, akut omhändertagande i Piteå och intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. Syftet är att möjliggöra att fler vårdplatser öppnas och att vi ska kunna att ge vård till de svårast sjuka. Krislägesavtalet innebär att ytterligare arbetstid kan tas ut och medarbetare får en högre ersättning.

Kenneth Backgård (SJVP), Anders Öberg (S), Nils-Olov Lindfors (C), Glenn Berggård (V), Lennart Åström (S), Linda Frohm (M), Ann-Sofi Isaksson (S) och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla det liggande förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Begära att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor i Region Norrbotten inom:

  • An/op/IVA vid Sunderby och Gällivare sjukhus.
  • Akut omhändertagande i Piteå (inkl C-IVA) i Piteå.
  • Intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. 

2. Ge regiondirektören  i uppdrag att i samråd med berörda verksamheter och fackliga organisationer följa upp, analysera och dokumentera effekter och skeenden som en följd av det aktiverade krislägesavtalet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokoll från sammanträdet.

16 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering