Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige. I regel publiceras en sammanfattning senast dagen efter ett möte.

Beslut i korthet

2 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 14
 • SEP
 • 2022
 • 14:35
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september

Regionstyrelsen beslutade att anta regionstyrelsens plan, som ska revideras i december utifrån tillträdande politisk majoritets prioriteringar. Vidare togs beslut om att föreslå regionfullmäktige att permanenta den höjda bilersättningen för tandvårdsbesök samt att besluta att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september

 • 17
 • AUG
 • 2022
 • 15:22
Beslut i korthet

Beslut i korthet - extra regionstyrelse 17 augusti

Styrelsen beslutade bland annat att utöka antalet disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus, att införa fast läkarkontakt, att förstärka den gynekologiska specialistmottagningen i Kiruna, att ta fram en plan för att införa tillitsbaserad styrning och ledning, att se över nya arbetstidsmodeller, att göra ytterligare lönesatsningar inom vården, att premiera arbete under sommartid samt att samlokalisera folktandvården i Luleå i ett hus och på flera övriga orter med övrig vård.

Beslut i korthet - extra regionstyrelse 17 augusti

 • 23
 • JUN
 • 2022
 • 14:15
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni

Regionfullmäktige beslutade bland annat att anta strategisk plan för 2023-2025 och en helt ny strategi för hållbarhet. Delårsrapporten för april 2022 återremitterades. Tilläggsfinansiering av Norrtåg bifölls, liksom att inleda ett samarbete i Norra sjukvårdsregionen om organiserad prostatacancertestning. En motion om att fånga upp barn som far illa bifölls.

Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni

 • 01
 • JUN
 • 2022
 • 18:30
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 1 juni

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå fullmäktige att fastställa Strategisk plan 2023-2025. Vidare beslutades att godkänna strategin för hållbarhet – Region Norrbotten har en verksamhet att lita på. Det togs också beslut om att donera en ambulans till Ukraina via stiftelsen Blåljus i samverkan.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 1 juni

 • 10
 • MAJ
 • 2022
 • 10:12
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 11 maj

Regionstyrelse beslutade bland annat att bilda ett utskott för omställning till Nära vård. Vidare beslutades att delta i ett pågående projekt i syfte att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Det togs också beslut om att ansluta till gemensam struktur för organiserad prostatacancertestning (OPT) i norra sjukvårdsregionen.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 11 maj

 • 26
 • APR
 • 2022
 • 08:32
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionfullmäktige 27 april

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2021 och dessutom att göra en avsättning till resultatutjämningsreserv med 878 miljoner kronor. Vidare beslutade regionfullmäktige att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport för 2021 samt att fastställa en ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten.

Beslut i korthet - regionfullmäktige 27 april

 • 31
 • MAR
 • 2022
 • 13:00
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars

Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna strategi för kompetensförsörjning 2022-2024. Vidare beslutades att fastställa regler gällande politisk information inför allmänna val och föreslå regionfullmäktige att fastställa ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten. Det togs också beslut om ökad tillgänglighet under jourtid i primärvården Luleå och förändringar i Bodens primärvård.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars

 • 08
 • MAR
 • 2022
 • 15:34
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 mars

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att godkänna regionens årsredovisning. Vidare beslutades att godkänna divisionernas årsrapporter, patientsäkerhetsberättelsen och uppföljningen av vårdval primärvård. Det togs också inriktningsbeslut om investering i nya tillverkningslokaler för läkemedel på Sunderby sjukhus, att en uppföljning ska ske av hanteringen av uppskjuten vård för covid-19 samt att genomföra åtgärder för att stärka IT-säkerheten.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 mars

 • 23
 • FEB
 • 2022
 • 11:25
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionfullmäktige 23 februari

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, att godkänna en revidering av budgeten för 2022-2024 och att återremittera ärendet om allmänmedicinska slutenvårdsplatser inom primärvården som bland annat innebär ett förslag att upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser (tidigare benämnda obs-platser) ska öppnas på Haparanda hälsocentral.

Beslut i korthet - regionfullmäktige 23 februari

 • 09
 • FEB
 • 2022
 • 13:48
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 februari

Regionstyrelsen beslutade bland annat att öppna sex allmänmedicinska vårdplatser (tidigare benämnda obs-platser) på hälsocentralen i Haparanda och utreda återöppnande av allmänmedicinska vårdplatser i Arjeplog, att godkänna alla nya ansökningar för filialer och servicepunkter i länet utom en, att återta patologiverksamheten i egen regi, att ge regionens tillsvidareanställda distriktssköterskor ett lönetillägg om 3000 kronor och att göra en särskild lönesatsning på tandläkare.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 februari

Se alla nyheter