Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

14 september

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

.

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2022-09-14

Dagordning

Regionstyrelsens plan 2023-2025
Bilaga - regionstyrelsens plan

Permanent justerad ersättning för resor för besök i tandvården

Vårdval primärvård, uppföljning januari - april 2022
Bilaga - presentation
Bilaga - regionstyrelsens beslut juni 2022
Bilaga - resultatrapport
Bilaga - uppföljning

Finansiering av allmänmedicinska vårdplatser i Haparanda
Bilaga - regionstyrelsens beslut mars 2022

Införande av Microsoft 365

Anslutning till nationell digital arkivlösning
Bilaga - anslutning till nationell digital arkivlösning

Investering i operationsrobot till Sunderby sjukhus
Bilaga - ekonomi
Bilaga - produktion

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier, september 2022

Inriktningsbeslut - modernisering av automationsbanan på lab vid Sunderby sjukhus

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - Protokoll från förbundsdirektionen, april 2022
Bilaga - Följebrev från SLA, maj 2022
Bilaga - Förslag på reviderad förbundsordning

Uppdatering av riktlinje för inköp
Bilaga - riktlinje

Översyn av regionens ekonomiska styrprinciper

Målbild 1177 Vårdguiden
Bilaga - Underlag för beslut

Tillsammans för Nära vård i Norrbotten - länsgemensam strategi
Bilaga - Strategi

Motion 10-2020 om kultur på recept
Bilaga - motion

Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg
Bilaga - motion

Motion 5-2022 om nedläggning av persontrafik
Bilaga - motion

Motion 7-2022 om översyn av konsten inom Region Norrbotten
Bilaga - motion

Motion 12-2022 om sommarlovskort
Bilaga - motion

Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
Bilaga - remissyttrande

Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram
Bilaga - remissyttrande

Revisionsrapport Granskning av fast vårdkontakt
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll av ungdomsmottagningarna
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Granskning av barn- och ungdomstandvården
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2021
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2023

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2023

Rätt att under 2022 underteckna vissa handlingar

9 september 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering