Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

27 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionfullmäktiges protokoll

Handlingar till sammanträdet

Årsredovisning Region Norrbotten 2021
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - måluppfyllelse
Bilaga - produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet
Bilaga - uppföljning internkontroll
Bilaga - skrivelse om revisorernas granskning av årsredovisning 2021
Bilaga - revisorernas granskning av årsredovisning 2021
Bilaga - skrivelse om revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2021
Bilaga - revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2021

Revisionsberättelse Region Norrbotten 2021
Bilaga - revisorernas redogörelse
Bilaga - förteckning över sakkunnigas rapporter 2021
Bilaga - granskningsrapporter från lekmannarevisorerna
Bilaga - revisionsberättelser från förtroendevalda revisorer
Bilaga - revisionsberättelse KSA

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2021
Bilaga - årsrapport

Patientnämndens årsrapport 2021
Bilaga - årsrapport

Kommunikationspolicy och visuell identitet
Bilaga - kommunikationspolicy

Ersättning till stödpersoner i samband med utbildningsdagar
Bilaga - regler för ersättning till stödpersoner

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021
Bilaga - regionfullmäktiges beslut
Bilaga - verksamhetsrapport

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2021
Bilaga - regionfullmäktiges beslut
Bilaga - verksamhetsrapport

Allmänmedicinska vårdplatser i primärvård
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss
Bilaga - regionstyrelsens beslut
Bilaga - protokoll från styrgrupp Nära vård, östra Norrbotten januari 2022
Bilaga - protokoll från styrgrupp Nära vård mars 2022

Motion 5-2021 om redovisning av deltagande i screeningnärvaro som led i folkhälsoarbetet
Bilaga - motion

Motion 8-2021 om regional fysisk planering och bostadsförsörjningsplanering
Bilaga - motion

Motion 9-2021 om förebyggande av återkommande frakturer hos osteoporospatienter
Bilaga - motion

Motion 14-2021 om ett kärnkraftsvänligt Norrbotten
Bilaga - motion

Motion 15-2021 om begreppen medborgare och kund
Bilaga - motion

Motion 18-2021 om införande av sex timmars arbetsdag
Bilaga - motion

Motion 19-2021 om information till, och kommunikation med, nationella minoriteter
Bilaga - motion

 

21 april 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering