Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Begär ut handlingar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På dessa sidor har vi samlat information om hur du går tillväga för att begära ut olika typer av handlingar från Regionarkivet. Här hittar du även annat som är viktigt att känna till innan du lämnar in en begäran, som till exempel vad som gäller kring sekretess, hur mycket det kostar och hur vi skickar kopior.

När du vill begära ut en handling från oss ser vi helst att du skickar in din begäran i skriftlig form, antingen med e-post eller vanlig post. Orsaken till detta är att vi då inte riskerar att missuppfatta eller missa information från dig, vilket tyvärr kan hända när man för anteckningar under ett telefonsamtal. Vid begäran av patientjournal har vi ett särskilt formulär som ska användas.

Vad vill du begära ut?

Patientjournal
Vaccinationsuppgifter
Födelsedata (klockslag, vikt, längd, huvudomfång)
Betyg och examensbevis
Annan handling

Läs vidare:

Definition av handling
Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller?
Leveransmetoder
Kostnad
Hur lång tid tar det?

Hyllor med arkivhandlingar.

Definition av handling

Enligt tryckfrihetsförordningen avses med handling en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

På Regionarkivet förvaras främst handlingar i skrift och pappersform.

Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller?

Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt förvarad vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun. Alla handlingar som finns på Regionarkivet är därmed allmänna.

En offentlig handling är en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Med andra ord är en allmän handling inte automatiskt också offentlig; beroende på dess innehåll kan den mycket väl vara sekretessbelagd. Detta gäller även på Regionarkivet.

Oavsett om en allmän handling är offentlig eller inte, så har du alltid rätt att lämna in en begäran om att ta del av den. I de fall där handlingen omfattas av sekretess görs dock alltid en menprövning (också kallad sekretessprövning) i samband med din begäran, som därmed kan komma att avslås. I vissa fall väljer vi att lämna ut handlingen med överstrykningar i texten – så kallad maskning – för att skydda delar av den.

Leveransmetoder

Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post eller vanlig post till dig. Det finns även möjlighet att själv hämta kopiorna på Regionarkivet.

Sekretessbelagda handlingar skickar vi alltid med rekommenderad post, alternativt lämnar ut dem på avtalad tid mot uppvisande av legitimation. När sekretess föreligger är tyvärr inte e-post ett möjligt leveransalternativ.

Kostnad

Vid utlämnande av handlingar tar Regionarkivet ut en kostnad som bestäms av antalet sidor, samt porto i de fall då vi skickar kopior med brev. Priset är detsamma för inskannade och kopierade sidor, se prislista nedan.

Om handlingarna innehåller information som omfattas av sekretess skickar vi kopiorna med rekommenderad post. Du löser då ut dem hos postombudet mot uppvisande av legitimation.

Vi sköter alla våra betalningar via faktura. Fakturan skickas till dig separat med posten.

Prislista

Sida 1-9   0 kr
Sida 10        50 kr
Sida 11--   2 kr per sida
     
Porto   Enligt Postnords portotabell
     
Rek-brev   70 kr

Region Norrbottens bestämmelser om avgift för kopia på allmän handling

Hur lång tid tar det?

Regionarkivets utlämnande ska skötas skyndsamt. Det betyder att vi hanterar varje begäran så fort vi bara kan; handläggningstiden varierar från en dag till några veckor beroende på antalet andra inkomna ärenden, samt hur komplicerad sökningen visar sig vara. Om de begärda handlingarna finns på en vårdmottagning snarare än hos oss vidarebefordrar vi generellt din begäran samma dag som vi får den, men det är då mottagningen själv som hanterar utlämningen och vi på Regionarkivet kan därmed inte påverka tiden det tar.

14 juli 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt Regionarkivet

E-post: regionarkivet@norrbotten.se 

Telefon: 0920-719 93

Telefontider

Måndag-torsdag kl. 10-12

Postadress

Regionarkivet
Box 110 64
976 27 Luleå