Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Illustration regional utveckling Mamma och barn i Alesjaure

Utveckling & tillväxt

Anna Lindberg, Planerare, kontakt

Kontaktperson

Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör
Telefon: +46 (0)920 28 41 81
E-post: anna.lindberg@norrbotten.se

Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering. Vi investerar i Norrbotten genom att ta egna utvecklingsinitiativ och stötta andras. Genom att vara ett nav av resurser, kunskap och mötesplatser kan vi tillsammans med andra förverkliga drömmar och idéer som gör Norrbotten till en bättre plats.

Corona: Så ska Region Norrbotten stötta näringsliv och kultur

Corona-viruset och sjukdomen covid-19 slår hårt mot företag här i Norrbotten. För att mildra effekterna av situationen har Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och kulturaktörer. Det är:

Näringsliv: Företagsstöd

 • Snabbare utbetalning på beviljade och genomförda investeringar, möjlighet till längre investeringsperiod och fler rekvisitionstillfällen.
 • Möjlighet att justera beslutade investeringsstöd till andra mer akut uppkomna kostnader. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.
 • Utbetalning på enbart faktura kan vara möjligt. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.
 • Konsulttjänster är ett stöd som riktar sig till dig som behöver anlita konsulter. Det går nu att få med 90% stödnivå av godkända kostnader (normalt 50%)
Detta gäller för stöd med konsulttjänster:

Till vad kan du få stöd?
Stöd med förhöjd stödnivå kan ges till företag som drabbats negativt av coronakrisen. 

Företaget ska ha ett dokumenterat behov av att genomföra en eller flera konkreta åtgärder i syfte att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Kostnader kan till exempel avse konsulttjänster för juridiska och ekonomiska insatser, organisationsanpassning, marknadsanpassning eller liknande.

Vem kan få stöd?
Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vem kan inte få stöd?
Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.

Hur stort stöd kan du få?
Maximalt stöd är 90 procent av godkända kostnader, dock högst 150 000 kr.

Hur ansöker du?
Ansökan om konsulttjänster görs i Min ansökan.
Ange Corona i rubriken på din ansökan. Exempel på rubrik kan vara: Corona - juridisk rådgivning

Näringsliv: Projektstöd

 • Möjligt för befintliga projekt att rikta om insatser till den uppkomna krisen
 • Kostnader som uppkommit för ej genomförda aktiviteter godkänns, till exempel om en arrangör av en inställd konferens redan haft utgifter för konferensen.
 • En kompetensutvecklingsinsats med ersättning till deltagande företag för nedlagd utbildningstid
 • Kommande projektstöd ska syfta till att hantera den uppkomna krisen på kort, medel och lång sikt

Kultur: Projektstöd

 • Möjligt för befintliga projekt att rikta om planerade insatser
 • Anpassning av nuvarande stöd samt behovsanalys av kompletterande stöd och insatser

Kultur: Verksamhetsbidrag

 • Hanteras som planerat under perioden 15 april till 15 maj 2020

Hemsändningsbidrag

 • Kommuner kan söka Hemsändningsbidrag för kostnader för hemsändning av varor till enskilda hushåll i glesbygd. Hemsändningsbidraget utökas så att också gruppen över 70 år kan beviljas hemsändning från sin kommun. 70+ tillhör en av de utpekade riskgrupperna för covid-19. I ett första steg gäller det utökade hemsändningsbidraget till och med 1 maj.

Dessa inledande åtgärder grundar sig på verktyg Region Norrbotten redan har. Ta kontakt med din handläggare om du vill använda dig av dem.

– Vi tar kontakt med projektägare för att se hur de inom sitt projekt kan möta upp det som händer. Det gör vi både inom kulturområdet och näringsliv. Vi kontaktar även dem som blivit beviljade investeringsstöd för rådgivning, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.

Fler insatser kommer att följa. Håll utkik här och på verksamt.se/Norrbotten.

Tills vidare är det viktigt att du informerar dig och håller dig uppdaterad via myndigheternas webbsidor. Vi har samlat nyttiga länkar som uppdateras löpande.

Länkar om åtgärder på nationell nivå
Länkar med annan viktig information till företagare och projektägare
Här kan du få rådgivning om din verksamhet

2 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 02
 • APR
 • 2020
 • 11:04
Gotland Visby

Norrbotten i Almedalen ställs in

Idag kom beskedet från Region Gotland att Almedalsveckan ställs in. Med anledning av coronaviruset och dess verkningar på samhället, tog huvudarrangörsgruppen för Almedalsveckan under onsdagskvällen ett enhälligt beslut att ställa in Almedalsveckan 2020.

Norrbotten i Almedalen ställs in

 • 30
 • MAR
 • 2020
 • 08:03

Morgonrock inställt

Under rådande omständigheter med covid-19 ställer vi in Morgonrock för våren. Vi hoppas på återseende till hösten 2020.

Morgonrock inställt

 • 27
 • MAR
 • 2020
 • 04:03
Bredband

Långt kvar till bredbandsmålet i Norrbotten – glesbygden halkar efter ytterligare

Norrbotten har nu passerat 100 000 hushåll som har bredband. Det motsvarar 78 procent av hushållen. Men än är det långt till målet för 2020 – 95 procent – och länet fortsätter att vara sämst i landet på bredband i glesbygd. Det visar Post- och telestyrelsens kartläggning. Nu försöker Region Norrbotten skynda på utvecklingen.

Långt kvar till bredbandsmålet i Norrbotten – glesbygden halkar efter ytterligare

 • 27
 • MAR
 • 2020
 • 11:03
LKAB gruvan ALEC 2014

Miljarder satsas på hållbar omställning i Norrbotten

Stålindustrin i Norrbotten och Västerbotten får stöd motsvarande flera miljarder kronor för att ställa om till en för klimatet hållbar produktion. Det har EU-kommissionen och regeringen beslutat. –Det är oerhört glädjande, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors.

Miljarder satsas på hållbar omställning i Norrbotten

 • 26
 • MAR
 • 2020
 • 10:03
Norrbotniabanan

Byggstarten av Norrbotnibanans sträcka mellan Dåva och Skellefteå tidigareläggs

Regeringen har gett Trafikverket klartecken att förbereda en byggstart av Norrbotniabanan, Dåva-Skellefteå mellan åren 2023-2025. Beslutet innebär att byggstarten tidigareläggs ett år och därmed kan Trafikverket fortsätta med sin planering för byggstart på sträckan utan uppehåll.

Byggstarten av Norrbotnibanans sträcka mellan Dåva och Skellefteå tidigareläggs

 • 25
 • MAR
 • 2020
 • 03:03

Corona: Här kan du få rådgivning om din verksamhet

Region Norrbottens näringslivsenhet Vänd dig till oss med frågor kring företagsstöd och projektstöd – i första hand till din handläggare. Almi Företagspartner Nord, Luleå Namn och telefonnummer till rådgivare på Norrbottens Almi-kontor. Coompanion: Så k...

Corona: Här kan du få rådgivning om din verksamhet

 • 25
 • MAR
 • 2020
 • 03:03

Corona: Viktiga länkar för företagare och projektägare

Flera myndigheter arbetar för att bistå företagare och projektägare som påverkas av corona-utbrottet. Här är några länkar med nyttig information.

Corona: Viktiga länkar för företagare och projektägare

 • 25
 • MAR
 • 2020
 • 03:03

Corona: Stödåtgärder på nationell nivå

Regeringen, Riksbanken och andra aktörer på nationell nivå försöker dämpa de negativa effekterna av corona-krisen. Här är länkar om åtgärderna som ska stötta näringslivet.

Corona: Stödåtgärder på nationell nivå

 • 20
 • MAR
 • 2020
 • 01:03

Corona: Utökade möjligheter att förlänga investeringsperioden för beviljade investeringsstöd

Företag som beviljats investeringsstöd och som på grund av coronaviruset och covid-19-utbrottet saktar ned på investeringstakten under en tid kan begära och kommer att beviljas förlängd investeringsperiod. Kontakta din handläggare om du vill förlänga.

Corona: Utökade möjligheter att förlänga investeringsperioden för beviljade investeringsstöd

 • 20
 • MAR
 • 2020
 • 10:03

Intensivt arbete med att stötta corona-drabbade företag och kulturaktörer

I corona-virusets spår har många företag och kulturaktörer i Norrbotten hamnat i en mycket svår situation. Region Norrbotten arbetar nu intensivt med att få en lägesbild, kartlägga behov och ta fram åtgärder. Parallellt pågår ett arbete med att få klarhet kring statliga stödpaket och EU-insatser som är på väg.

Intensivt arbete med att stötta corona-drabbade företag och kulturaktörer

Se alla nyheter

Puff RUS

Puff företagsstöd & projektstöd

Puff hgp

Morgonrock

Jämställd regional tillväxt

Kulturella och kreativa näringar

Framtidens Hälsa

Regionala nyheter

280 puff ideplats