Framtidens Sjukvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vi förbättrar ständigt vår verksamhet. Allt för att norrbottningarna ska få en så god och jämlik vård som möjligt. I framtidens sjukvård kommer distansoberoende teknik och lösningar att ge ökad säkerhet och bättre livskvalitet. Det gäller för såväl patienter som anhöriga.

Den nya tekniken ger även klimatsmart hälso- och sjukvård med högre kvalitet. Dessutom blir effektiviteten högre och kostnaderna lägre.

Norrbotten är Europas mest glesbefolkade område. Här bor 250 000 invånare på en yta av 100 000 kvadratkilometer. Långa avstånd till specialistsjukvård och annan samhällsservice är en naturlig del av livet, särskilt för invånare i inlandet. Samtidigt ökar andelen äldre i länet. Man lever längre och ställer högre krav på anpassade vårdlösningar, tillgänglighet, service och specialistkompetenser.

Utvecklingen leder till konsekvenser som är en del av vår gemensamma vardag här och nu. Det handlar om ökade kostnader som regionen inte kan bära. Vi måste helt enkelt tänka nytt, jobba för hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt och använda de möjligheter som distansöverbryggande teknik och lösningar erbjuder.

Dela med på:

10 december 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 18
 • MAR
 • 2014
 • 14:01

Samverkan och nytänkande ledord vid Innovationsforum 2014

Ett 80-tal deltagare från hela länet – chefer, tjänstemän och politiker på både kommunal och regional nivå – har vid två utbildningstillfällen efter nyår träffats för att hitta nya lösningar för framtiden genom inspirerande föreläsningar, gruppdiskussioner och hemuppgifter.

Samverkan och nytänkande ledord vid Innovationsforum 2014

 • 30
 • JAN
 • 2014
 • 13:52
ALEC 2014 - Arctic Light e-Health Conference 4-5 February in Kiruna, Sweden

ALEC lockar 200 beslutsfattare från hela världen

Den 4-5 februari samlas 200 beslutsfattare från hela världen i Kiruna till den fjärde internationella Arctic Light e-He@lth Conference – ALEC 2014. Konferensens tema är den medskapande patienten - patienten som kunnig och aktiv medaktör i vård och omsorg.

ALEC lockar 200 beslutsfattare från hela världen

 • 30
 • JAN
 • 2014
 • 10:04
Daniel Forslund, Vinnova

Vilken roll har ledarskapet i innovationsarbetet?

– Innovationsarbete är i allra högsta grad en ledningsfråga! Det säger Daniel Forslund, chefsstrateg på VINNOVAs avdelning för tjänster och informations- och kommunikationsteknik.

Vilken roll har ledarskapet i innovationsarbetet?

Se alla nyheter