Framtidens Hälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vi förbättrar ständigt vår verksamhet. Allt för att norrbottningarna ska få en så god och jämlik vård som möjligt. I framtidens sjukvård kommer distansoberoende teknik och lösningar att ge ökad säkerhet och bättre livskvalitet. Det gäller för såväl patienter som anhöriga.

Den nya tekniken ger även klimatsmart hälso- och sjukvård med högre kvalitet. Dessutom blir effektiviteten högre och kostnaderna lägre.

Norrbotten är Europas mest glesbefolkade område. Här bor 250 000 invånare på en yta av 100 000 kvadratkilometer. Långa avstånd till specialistsjukvård och annan samhällsservice är en naturlig del av livet, särskilt för invånare i inlandet. Samtidigt ökar andelen äldre i länet. Man lever längre och ställer högre krav på anpassade vårdlösningar, tillgänglighet, service och specialistkompetenser.

Utvecklingen leder till konsekvenser som är en del av vår gemensamma vardag här och nu. Det handlar om ökade kostnader som regionen inte kan bära. Vi måste helt enkelt tänka nytt, jobba för hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt och använda de möjligheter som distansöverbryggande teknik och lösningar erbjuder.

Dela med på:

10 december 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 27
 • MAJ
 • 2014
 • 10:55
Tomi Pösö

Nya bättre rutiner för nedsövning av patienter inom fetmakirurgin efterlyses

Optimerade rutiner för nedsövning- och vätskeersättning i samband med fetmakirurgi är en förutsättning för hög patientsäkerhet. Anestesiolog Tomi Pösö visar i sin avhandling att ett stabilt narkosförlopp i överviktskirurgi kan förutses genom användning av anpassade metoder för både nedsövning och vätskeersättning för sjuklig överviktiga individer.

Nya bättre rutiner för nedsövning av patienter inom fetmakirurgin efterlyses

 • 26
 • MAJ
 • 2014
 • 18:02
Agneta Granström sommaren ALEC 2012 utanför Kulturens Hus i Luleå

ALEC visade digitaliseringens möjligheter

– Jag är väldigt nöjd! Vi har fått förmånen att lyssna på världsledande experter under en regionalt arrangerad konferens. Det är fullständigt unikt. Så säger Agneta Granström, landstingsråd i Norrbotten, när hon sammanfattar ALEC 2014, konferensen om e-hälsa, som gick av stapeln den 4-5 februari i Kiruna.

ALEC visade digitaliseringens möjligheter

 • 13
 • MAJ
 • 2014
 • 07:38

Är du närstående till en person med demenssjukdom?

Vi vill komma i kontakt med personer med egen erfarenhet av sjukdomen och deras anhöriga eller närstående.

Är du närstående till en person med demenssjukdom?

Se alla nyheter