Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

”Jag har tillgång till bästa möjliga vård." "Äntligen behöver jag inte själv koordinera min egen eller anhörigs vård!"


För att möta behovet hos en befolkning med allt fler äldre och fler som lever med långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar är sammanhållna vård- och omsorglösningar självklara.

År 2035

 • Vården utgår i alla lägen från ”patientens resa”.
 • För personen upplevs vården sammanhållen och koordinerad. Vårdens parter, internt och externt, samverkar och tekniken möjliggör god kommunikation, vilket innebär att patienten inte behöver upprepa sin berättelse flera gånger.
 • Genom att vi klarat omställningen ligger Norrbotten fortfarande i världsklass när det gäller vårdens kvalitet.
 • Med nya arbetssätt och digitala tjänster har vi skapat trygghet för medborgaren i vetskapen att få den vård som hen har behov av när behovet finns.

Dag Norén - Sakkunnig med fokus på organisations - och tjänsteutveckling

Vilka är de stora framgångsfaktorerna för att lyckas med en samordnad vård?

Att se att det handlar om en ny vårdlogik, med en personcentrerad organisation och vårdlösningar i samverkan mellan kommun och region/landsting. Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha samma målbild över vad vi vill åstadkomma och gemensamma ledningsgrupper över huvudmannaskapsgränserna.

Har du något konkret exempel där man har arbetet med att samordna vården?

Det finns flera goda exempel, mobila team med hälsocoacher, hemsjukvårdsläkare som fokuserar och stärker vård i hemmet och närsjukvårdsteam med geriatrisk kompetens är några. Vi ser mycket kraftfulla effekter av sammanhållen vård för grupper med stora behov.

18 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 06
 • APR
 • 2020
 • 09:38
Ursula Werneke, överläkare och psykiatriker, och Krister Berglund, verksamhetschef, Psykiatrin Sunderbyn

Första klass forskning inom psykiatrin sätter Region Norrbotten på kartan

Masterclasses på hög nivå och forskning om nutrition och biverkningar av psykiatriska läkemedel. Det är några av de områden där Psykiatrin Sunderbyn fokuserar sina forskningsinsatser och som bidrar till att sätta Region Norrbottens psykiatri på kartan.

Första klass forskning inom psykiatrin sätter Region Norrbotten på kartan

 • 25
 • MAR
 • 2020
 • 13:50
Chat Pal

ChatPal – en digital samtalsvän för unga med psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och vårdens resurser riskerar att inte räcka till. Därför har fyra länder gått samman i EU-projektet ChatPal. Syftet är att se om artificiell intelligens (AI) kan bidra till att avlasta vårdpersonalen och samtidigt ge fler unga hjälp och stöd till ökat psykiskt välbefinnande.

ChatPal – en digital samtalsvän för unga med psykisk ohälsa

 • 19
 • MAR
 • 2020
 • 09:31
Länsdiabetesdagen 2020

Diabetespatienter i Haparanda är bäst i Norrbotten på att röra sig

Levnadsvanor var temat för den årliga länsdagen om diabetes i Norrbotten, där det bland annat framkom att bland registrerade patienter med diabetes är de som bor i Norrbotten sämst i landet på att röra på sig minst 30 minuter i veckan. Haparanda är bäst i länet, men orsaken vet man inte.

Diabetespatienter i Haparanda är bäst i Norrbotten på att röra sig

 • 05
 • MAR
 • 2020
 • 16:49
Ambulanshelikoptern

Tuffa utmaningar för ambulanshelikoptern

Ambulanshelikoptern i Region Norrbotten har en ny organisation från årsskiftet. Tio nya medarbetare har anställts och utbildats.

Tuffa utmaningar för ambulanshelikoptern

 • 05
 • MAR
 • 2020
 • 16:14
Marie Lindskog, psykolog Piteå hälsocentral

”Viktigt med psykologkompetens på hälsocentralen”

Psykologerna har en viktig roll att fylla i de psykosociala teamen på hälsocentralerna. "Vi bidrar till att den växande gruppen av personer med psykisk ohälsa får rätt hjälp", säger Marie Lindskog på Piteå hälsocentral.

”Viktigt med psykologkompetens på hälsocentralen”

 • 03
 • MAR
 • 2020
 • 16:09
Viktor Strandkvist, nybliven doktor i fysioterapi efter ett forskningssamarbete mellan OLIN-studierna och Luleå Tekniska Universitet.

Ny forskning bidrar till ökad kunskap om KOL

Två forskare med anknytning till Region Norrbotten har i samband med sina disputationer bidragit till ny viktig kunskap kring lungsjukdomen KOL.

Ny forskning bidrar till ökad kunskap om KOL

 • 28
 • FEB
 • 2020
 • 14:15
Övertandläkare Fernando Mota de Almeida, nybliven odontologie doktor.

Fernandos forskning minskar risken för felbehandling i tandvården

Efter närmare tio års forskning har Fernando Mota de Almeida, övertandläkare på specialisttandvården i Luleå, disputerat. Hans doktorsavhandling fokuserar på hur röntgen med datortomografi kan bidra till att ge rätt stöd för patientsäker behandling.

Fernandos forskning minskar risken för felbehandling i tandvården

 • 24
 • FEB
 • 2020
 • 11:41
Sjuksköterska Cecilia Boltemo Nilsson i en av de sex vårdsalarna på hjärtintensiven på Sunderby sjukhus där patientövervakningssystemet är installerat och inom något år kommer att uppdateras.

Sunderby sjukhus är världsledande i patientövervakning

Du har säkert sett monitorerna som övervakar patienter på akutmottagningar och vårdavdelningar med olika kurvor och siffror. Nu ska Sunderby sjukhus i Luleå, som redan tidigare varit världsledande på tekniken, vidareutveckla sitt patientövervakningssystem.

Sunderby sjukhus är världsledande i patientövervakning

 • 07
 • FEB
 • 2020
 • 14:55
Per Axelsson och Christina Storm Mienna, forskare bakom studien HALDI vid Umeå universitet

Banbrytande studie ska fylla kunskapsluckan om samers hälsa

Samisk hälsa är ett prioriterat område för Region Norrbotten. Regionen har ett ansvar att se och möta de utmaningar, behov och rättigheter som våra samiska invånare har. Men för att göra det på rätt sätt krävs kunskap. Sverige saknar viktiga faktaunderlag som krävs för att förstå hälsa och välbefinnande hos urfolket samerna. Forskningsprojektet HALDI, som ska studera befolkningen i Jokkmokk, syftar till att fylla igen den luckan.

Banbrytande studie ska fylla kunskapsluckan om samers hälsa

 • 06
 • FEB
 • 2020
 • 16:08
Nyhetsbrevet Framtidens hälsa - februari 2020

Nytt nummer av Framtidens hälsa

Nu är det här! Årets första nummer av Region Norrbottens nyhetsbrev Framtidens hälsa. Den här gången om bland annat knäoperationer över dagen på Piteå sjukhus, patienthotellet Vistet på Sunderby sjukhus och deras arbete med att involvera patienterna, att det snart blir fler certifierade mottagningar för KOL- och astmapatienter på länets hälsocentraler och om hur Folktandvården ska bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer hos sina patienter.

Nytt nummer av Framtidens hälsa

Se alla nyheter