Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

”Jag har tillgång till bästa möjliga vård." "Äntligen behöver jag inte själv koordinera min egen eller anhörigs vård!"


För att möta behovet hos en befolkning med allt fler äldre och fler som lever med långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar är sammanhållna vård- och omsorglösningar självklara.

År 2035

 • Vården utgår i alla lägen från ”patientens resa”.
 • För personen upplevs vården sammanhållen och koordinerad. Vårdens parter, internt och externt, samverkar och tekniken möjliggör god kommunikation, vilket innebär att patienten inte behöver upprepa sin berättelse flera gånger.
 • Genom att vi klarat omställningen ligger Norrbotten fortfarande i världsklass när det gäller vårdens kvalitet.
 • Med nya arbetssätt och digitala tjänster har vi skapat trygghet för medborgaren i vetskapen att få den vård som hen har behov av när behovet finns.

Dag Norén - Sakkunnig med fokus på organisations - och tjänsteutveckling

Vilka är de stora framgångsfaktorerna för att lyckas med en samordnad vård?

Att se att det handlar om en ny vårdlogik, med en personcentrerad organisation och vårdlösningar i samverkan mellan kommun och region/landsting. Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha samma målbild över vad vi vill åstadkomma och gemensamma ledningsgrupper över huvudmannaskapsgränserna.

Har du något konkret exempel där man har arbetet med att samordna vården?

Det finns flera goda exempel, mobila team med hälsocoacher, hemsjukvårdsläkare som fokuserar och stärker vård i hemmet och närsjukvårdsteam med geriatrisk kompetens är några. Vi ser mycket kraftfulla effekter av sammanhållen vård för grupper med stora behov.

18 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 08
 • JAN
 • 2020
 • 12:36
Christian Schyllert

"Det finns en koppling mellan låg inomst och astma"

Låg inkomst ökar risken för astma. Det konstaterar Christian Schyllert, läkare och tillika medicine doktor efter att i juni ha disputerat i ämnet vid Sunderby sjukhus.

"Det finns en koppling mellan låg inomst och astma"

 • 08
 • JAN
 • 2020
 • 12:33
Psykosociala team

Bättre stöd och färre sjukskrivningar med hälsocentralernas psykosociala team

Nu vässar hälsocentralerna i Luleå sitt arbete med att motverka psykisk ohälsa. Genom att flera olika kompetenser arbetar tillsammans i team får patienterna ett bättre omhändertagande.

Bättre stöd och färre sjukskrivningar med hälsocentralernas psykosociala team

 • 08
 • JAN
 • 2020
 • 12:30
Pia Näsvall

Snart kan norrbottningarna kontakta vården digitalt

Med en digital ingång till vården börjar Region Norrbottens digitalisering ta fart på allvar. "Vi gör det i första hand för patienternas skull och målet är lansering innan årets slut", säger Pia Näsvall, nyutsedd verksamhetschef för den digitala hälsocentralen, som än så länge är arbetsnamnet.

Snart kan norrbottningarna kontakta vården digitalt

Se alla nyheter