Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arbetsglädje efter kompetensväxling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Inom vården används botulinumtoxin (botox) för att bland annat behandla patienter med spasticitet. Caroline Silver och Maria Kähler är två av få fysioterapeuter i Sverige som utför behandlingen.

Caroline Silver och Maria Kähler arbetar på rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus. Sedan drygt ett halvår tillbaka är det de som ansvarar för att behandla vuxna med spasticitet i Norrbotten.

Spasticitet innebär att patienter får en ökad muskeltonus, något som är vanligt efter exempelvis en stroke. Behandlingen ges i avslappnande syfte så att patienten ska få bättre förutsättningar för att träna på att gå, sköta sin hygien och minska sin smärta.

– Tillsammans med patienten sätter vi upp mål utifrån vad som är viktigt i vardagen. När muskeln som orsakar spasticiteten behandlas får patienten förutsättningar att träna upp muskulaturen runt omkring. Dessutom får patienten en mer fungerande vardag, säger Caroline Silver.

Maria Kähler och Caroline Silver
Kollegorna Maria Kähler och Caroline Silver, till höger, uppskattar den positiva responsen från patienterna och att de får vara med och förbättra deras vardag.

Bra introduktion

Maria Kähler har arbetat som fysioterapeut sedan 2015, främst på rehabiliteringsavdelningen i Sunderbyn. Hennes kollega Caroline Silver har dubbla utbildningar. Först utbildade hon sig till fysioterapeut men valde efter fem år att läsa till sjuksköterska. Det är även som sjuksköterska på rehabiliteringsavdelningen som hon arbetat de senaste åren.

Att som fysioterapeut injicera botulinumtoxin för att behandla spasticiteten är unikt i landet. Det finns enbart ett fåtal fysioterapeuter som gör det. Vanligtvis är det läkare, vilket det även var på rehabiliteringsmedicin fram till årsskiftet 20/21.

När den dåvarande läkare slutade fattades beslut om kompetensväxling och frågan gick till Caroline och Maria.

–  Det var helt nytt för mig eftersom jag inte hade någon annan vårderfarenhet, jag hade inte gett injektioner tidigare. Men efter en bra introduktion växte mitt intresse. Jag fick möjlighet att känna mig trygg och komma in i uppgiften, berättar Maria Kähler.

Maria Kähler och Caroline Silver
På vagnen syns delar av den utrustning som används vid en injektionsbehandling. Här drar Maria Kähler upp en lösning som hon sedan blandar ut med botulinumtoxin.

Bedömer muskelgrupper

För Caroline Silver var det istället betydelsefullt att få en bra återgång till yrket som fysioterapeut, eftersom hon de senaste åren arbetat som sjuksköterska. Att de hade stöd av varandra var också avgörande när de valde att tacka ja till arbetet.

– Vi har ingen här eller någon annanstans i länet som vi kan fråga utan vi bollar med varandra. Det har både varit utvecklande och en stor trygghet att vi haft varandra från start, säger Caroline Silver.

Behandlingen görs på delegation av en läkare, men det är sedan de två som undersöker och bedömer vilken muskelgrupp som ska behandlas med botulinumtoxin.

Maria Kähler och Caroline Silver
Att vara två underlättar. Caroline Silver och Maria Kähler har ett stort stöd i varandra.

Patienten delaktig

Att det är fysioterapeuter som gör behandlingen tror de underlättar för patienten. Det är nämligen till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som patienten sedan kommer för fortsatt rehabilitering.

– Vi har träningsfokus redan inför behandlingen. Patienterna får vara med och påverka utifrån hur de ser på sin framtida rehabilitering och vad som är viktigt för dem i vardagen. Utifrån det kan vi sedan justera dosen och bestämma vilka muskler som behandlas, säger Caroline Silver.

Båda uppskattar att de har fått möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Att ha en arbetsgivare som vågar prova nya arbetssätt och som inte håller fast i gamla tycker de är bra.

– För mig är det jätteviktigt att känna att jag får utvecklas och göra nya saker, det är en förutsättning för att jag ska trivas på arbetet. Jag är glad över att vi fick den här möjligheten, berättar Maria Kähler.

21 januari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering