Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

ChatPal-projektet summerade tre års intensivt arbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Efter två års digitala möten med Finland och Sverige som värdar kunde ChatPal-projektet återigen träffas fysiskt. Årets stora internationella projektmöte, som också var det sista innan projektet avslutas i höst, hölls i Stornoway på den skotska ön Lewis.

ChatPal
Heidi Nieminen från Team Finland och Frida Lindström från Team Sweden presenterade resultatet av en workshop med hjälp av en poster som beskrev den långa och ibland krokiga vägen till den psykiatriska vården och hur ChatPal-appen kan fungera som ett komplement.

Värd för mötet var NHS (National Health Service) Western Isles, som är en del av Storbritanniens offentliga vård och i sitt område driver tre sjukhus.

Partnerorganisationerna från Sverige, Skottland, Irland, Nordirland och Finland höll presentationer för att berätta om projektets utveckling efter tre års intensivt arbete i respektive land och region. Dessutom var en rad olika gästföreläsare inbjudna liksom representanter för andra hälsoprojekt där artificiell intelligens (AI) nyttjas. En av dagarna öppnade också upp för lokala föreningar och intresserade öbor att medverka.

Under en workshop diskuterades hur ChatPal kan bidra till att öka psykiskt välbefinnande och vilka utmaningar det finns i respektive land. I en annan workshop fick medarbetare från psykiatrisk vård berätta om deras syn på digitala hälsolösningar.

ChatPal
Den svenska delegationen höll en presentation om sina slutsatser och visade också en video med den svenska ChatPal-ambassadören, musikern Simon ”Sir Ivy” Trabelsi.

Ungas syn på AI

Från den svenska delegationen, bestående av representanter för Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner, höll professor Catrine Kostenius och forskningsassistent Frida Lindström en presentation av sin nyligen släppta rapport om ungas syn på AI som verktyg för att främja psykisk hälsa.

Några av deras slutsatser efter att ha hämtat in ungdomarnas synpunkter är att en AI-chatbot kan vara ett tidigt stöd och hjälp vid framför allt mild till måttlig psykisk ohälsa, att den kan finnas tillgänglig dygnet runt oavsett var man befinner sig och att den kan förmedla information om psykisk hälsa och ohälsa baserat på forskning och beprövad erfarenhet – och därigenom vägleda användaren att främja sitt psykiska välbefinnande.

Dömer inte

Möjligheten att vara anonym, som kan bidra till att fler vågar söka stöd eller hjälp, lyftes också fram som en fördel liksom att en maskin inte dömer användaren.

Samtidigt konstaterades att en chatbot kan förstärka bristen på mänsklig kontakt och därför till exempel kunna leda till en ökad känsla av ensamhet. Andra farhågor var att en AI-chatbot skulle ersätta befintliga tjänster som idag finns inom elevhälsan, socialtjänst och hälso- och sjukvården.

ChatPal-projektets mål är dock inget annat än att vara ett komplement till befintlig vård och inför projektslutet i höst testas nu appen av användare i de medverkande länderna. Det har dessutom redan påbörjat en diskussion kring hur de slutsatser som dragits kan tas vidare, eventuellt inom ramen för ett uppföljande projekt.

Text: Jonas Hansson
Foto: Jonas Hansson, Gavin McConvey och Maurice Mulvenna

ChatPal
Grupparbete med deltagare från olika länder, från Sverige syns (med ansiktsmask) György Kovács, postdoktor och forskare inom maskininlärning på Luleå tekniska universitet.

ChatPal
Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap på LTU och utvecklingsledare för folkhälsostrategiarbetet på Norrbottens Kommuner, presenterade slutsatser från en rapport om hur unga ser på AI som verktyg för att främja psykisk hälsa.

ChatPal
Nadja Ståhl, sjuksköterska på Sunderby sjukhus och svensk ChatPal-ambassadör, grupparbetar med bland annat Heidi Nieminen från Team Finland.

ChatPal
Några slutsatser om vad ChatPal-appen kan bidra till för att främja psykisk hälsa.

ChatPal
Projektmedarbetare från Sverige, Finland, Nordirland, Irland och Skottland på plats i Stornoway.

ChatPal
Som en del i programmet bjöds också de internationella gästerna på en busstur till Callanish stående stenar, kända bland annat från en Ultravox video och som inspiration för TV-serien Outlander.


Under konferensen visades en video med Nordirlands ChatPal-ambassadör professor Siobhan O'Neill i ett samtal med skådespelerskan Nuala McKeever om teknologin bakom ChatPal-appen och potentialen för att den ska kunna stödja psykiskt välbefinnande.

19 april 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering