Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kompetensutveckling med anledning av corona

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Coronapandemin har under kort tid orsakat ekonomisk utsatthet för branscher och företag i Norrbotten. Projektet Samling för jobb och framtid, med Region Norrbotten som projektägare, syftar till att genomföra kompetensutvecklingsinsatser av såväl tillsvidareanställd som timanställd personal.

Samling för jobb och framtid

Målet med projektet är stärka ställningen på arbetsmarknaden för permitterad, varslad och anställd personal.

Vilka företag kan söka stödet?

Målgruppen är små och medelstora företag som är eller riskerar att bli ekonomiskt utsatta med anledning av covid-19. Det kan handla om att stärka kompetensen och omställningsförmågan såväl inom ramen för befintlig anställning som för omställning till annan bransch.

Kostar det något?

Medverkan i projektet innebär ingen kostnad för företagen. Projektet upphandlar och bekostar utbildningsinsatserna. Utbildning kan erbjudas medarbetare både under permitterad tid och arbetstid. Insatserna kommer att följas upp med deltagarna genom enkäter och intervjuer.

Vem står bakom projektet?

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet (LTU). Region Norrbotten äger projektet och samverkansparters är IUC Norr, Swedish Lapland Visitors Board och LTU.

Kriterier för prioritering av utbildningsinsatser:

  • Ekonomisk utsatthet - Företag som prioriteras ska ha lidit eller riskera att lida ekonomiskt med anledning av corona.
  • Regional spridning - Insatser ska spridas över länet.
  • Spridning branscher och företag - Insatser ska spridas över branscher och företag.
  • Deltagare - Vi strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Projektet ska arbeta för och främja:

  • Att kvinnor och män med olika ålder och bakgrund behandlas lika och ges samma möjligheter till utbildning.
  • Information och utbildning ska vara tillgänglig för alla. Om det behövs ska information och utbildning anpassas för individen.

Hur anmäler du ditt företag?

Kontakta någon av kompetensmäklarna eller samverkanspartner hos branschorganisation. Se kontaktuppgifter under Mer hos oss.

Samling för jobb och framtid

22 september 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering