Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsofrämjande samhällsplanering

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten bjuder in kommunala folkhälsosamordnare och samhällsplanerare till ett regionalt nätverk med målsättning att förstärka arbetet med hälsofrämjande samhällsplanering i Norrbotten. En digital kick-off planeras 3 mars.

Syftet med nätverket är att ta fram strukturer och kunskapshöjande aktiviteter som gör att det hälsofrämjande perspektivet får ta en större plats i den fysiska planeringen av länets samhällen. Målsättningen är att uppfylla målen i Agenda 2030, bidra till en hållbar regional utveckling samt skapa en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Sedan 2019 finns en arbetsgrupp som består av representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet samt representanter från kommuner.

Bakgrund

Nätverket och dess aktiviteter finansieras av Region Norrbotten och Tillväxtverket inom projektet Vägar till hållbar utveckling under perioden 2020-2023.

Att verka för en mer hälsofrämjande fysisk samhällsplanering är en av Region Norrbottens 118 hälsofrämjande insatser (5B) som tagits fram med syfte att verkställa Norrbottens folkhälsostrategi.
Så verkställer Region Norrbotten folkhälsostrategin

Arbetet är också en del av Region Norrbottens arbete med att ta fram en strukturbild för Norrbotten, där den regionala utvecklingsstrategin ska kopplas samman med kommunala översiktsplaner och bidra till regionala planeringsunderlag för hållbar utveckling.
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030

Norrbottens folkhälsostrategi banner RUS symbol text liggande

 

 

 

 

 

 

Kontakt arbetsgrupp

Region Norrbotten

Lizah Lund, (sammankallande) strateg samhällsplanering och hållbarhet, avdelningen för regional utveckling
E-post: lizah.lund@norrbotten.se
Joanna Hansson, strateg folkhälsocentrum
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se  
Marianne Öhman, analytiker folkhälsocentrum
E-post: marianne.ohman@norrbotten.se

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Anna-Karin Abrahamsson, handläggare, Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö
E-post: anna-karin.abrahamsson@lansstyrelsen.se
Inger Krekula, Planarkitekt, Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö
E-post: inger.krekula@lansstyrelsen.se
Irina Enbuska von Schantz, Jämställdhetsutvecklare, Enheten för social hållbarhet
E-post: irina.enbuska.von.schantz@lansstyrelsen.se
Mats Burman, länssamordnare brottsförebyggande arbete, Enheten för social hållbarhet
E-post: mats.burman@lansstyrelsen.se

Luleå tekniska universitet

Agneta Larsson, universitetslektor Fysioterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
E-post: agneta.larsson@ltu.se

Logotyper från deltagande organisationer i regionala nätverket för hälsofrämjande samhällsplanering

11 januari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering