Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Miljö, klimat och energi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hållbar utveckling handlar om att vi ska ha tillväxt samtidigt som vi lämnar över en lika bra och helst bättre, livsmiljö till kommande generationer.

Vi skapar en bra vardag för dig, på en plats du tycker om. Region Norrbotten har nämligen ett uppdrag från medborgarna; att driva den regionala utvecklingen framåt. 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan. Därför har Region Norrbotten, tillsammans med andra aktörer i länet, tagit fram en Klimat- och energistrategi och ett åtgärdsprogram, som pekar ut hur energieffektiviseringen av samhället, en ökning av andelen förnybar energi samt minskad klimatpåverkan, kan bli verklighet och vara drivkraft för regional tillväxt.

Att främja en hållbar regional utveckling innebär att prioritera lösningar som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna samtidigt som avvägningar mellan motstående intressen och konflikter mellan dessa tre dimensioner måste göras. För att nå framgång måste hållbarhetsperspektivet beaktas i alla sammanhang när vi formar vår framtid.

En god och trygg tillgång till en hållbar, prisvärd och kvalitetssäkrad energiförsörjning är en grundförutsättning för välfärden och för att näringslivet i Norrbottens län ska kunna gå en positiv framtid till mötes. En minskad påverkan på klimatet är en av de främsta utmaningarna idag, såväl globalt som lokalt. Energiförsörjningen har i sin tur en betydande påverkan på klimatet. EU har tagit på sig rollen att med alla medel försöka begränsa de globala utsläppen. För att Sverige ska kunna möta uppsatta klimatmål måste insatser ske på alla nivåer i samhället. Norrbotten ska lämna sitt bidrag genom ett aktivt regionalt arbete för att både främja omställningen av energisystemet och en hållbar regional utveckling.

Omställningen av energisystemet i Norrbotten och arbetet med att nå minskad global uppvärmning kan delas in i två delar:
 • Energieffektivisering genom förändring av beteende och livsstil, utveckling av nya tjänster och ny teknik.
 • Ersättning av fossila energislag med förnybara energislag, bland annat genom utveckling och implementering av ny teknik.

Vision 2050

Klimatpåverkan från Norrbottensregionen är begränsad. Vi har ett energieffektivt transportsystem i huvudsak baserat på förnybara drivmedel och el. All samhällsplanering sker klimatmedvetet. Norrbottens aktörer är ledande inom landet vad gäller utveckling av miljöteknik och effektivt nyttjande av förnybara energikällor och effektiva och miljöanpassade energisystem.

10 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 05
 • OKT
 • 2015
 • 13:22

Landstinget stöttar kommuner i klimatarbetet

Kommuner och regioner tar i allt större utsträckning täten i klimatarbetet. Borgmästaravtalet är ett verktyg för de som har bestämt sig för att ta klimatutmaningen på allvar.

Landstinget stöttar kommuner i klimatarbetet

 • 24
 • MAR
 • 2015
 • 11:31

Europaforum enas kring energifrågor

Europaforum norra Sverige välkomnar EU-kommissionens initiativ att skapa en gemensam energiunion. Samtidigt väntar en rad utmaningar för norra Sverige inom de områden som energiunionen valt att arbeta med.

Europaforum enas kring energifrågor

 • 09
 • FEB
 • 2015
 • 16:20

Walk the talk

Klimatförändringen är en global utmaning, där effekterna kommer att märkas på lokal nivå. Norrbotten har förutsättningar för att hitta lösningar för en hållbar framtid tack vare de resurser som finns i området, i form av förnybara energikällor och hög kunskapsnivå inom både industri och universitet.

Walk the talk

Se alla nyheter