Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Genomförande av Smart specialiseringsstrategin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

 Ånglok tuffar fram på bro

Klusterprojektet Loket

Region Norrbottens strategiska innovationsarbete har under året varit att genomföra Smart specialiseringsstrategin. Fokus har varit klusterarbetet som regionen har startat upp i samverkan med utvecklingsaktörer i Norrbotten. Orsaken till att regionen har tagit detta initiativ är att Norrbotten är en glesbefolkad landsbygdsregion som har en annorlunda struktur än storstadsregionerna med sin koncentration på människor och företag. Eftersom Norrbotten består av 25 procent av Sveriges yta är det större geografiska hinder än andra områden i Sverige. Avstånden gör att det är svårare att upprätta och bibehålla livskraftig samverkan, men det är inte omöjligt. Kluster som utvecklar förmåga och/eller infrastruktur som mentalt minskar avstånden har större förutsättningar att uppnå kritisk massa och därigenom ökad förmåga att överleva.

Regionen vill med detta arbete öka förutsättningarna för lyckade och långsiktiga kluster inom länets prioriterade utvecklingsområden. Kring ett kluster finns det en mängd olika aktörer som tillsammans kallas innovationsstödsystemet. Detta system med dess aktörer är en av nycklarna till regionens utvecklingskraft. Kunskapsutbyte och gemensamma processer för problemformulering mellan företag, universitet och offentlig sektor bidrar till effektivare nyttiggörande av olika resultat. Dock är det är svårt att få till ett fungerande innovationsstödsystem, det finns hinder för samspel som leder till informationsbrister mellan i aktörerna i systemet.

För att veta hur samspelet fungerar mellan olika aktörer i klustret och se var bristerna finns eller de så kallade innovationsgapen, har Region Norrbotten påbörjat en kartläggning av länets kluster. Syftet med kartläggningen är att se samspelet mellan aktörer inom klustren och att identifiera hur detta samspel påverkar företagens möjligheter att utvecklas.

Klusterarbetet ska bidra till att klusteraktörer får en ökad kunskap om hur de ska arbeta med sitt kluster och hur de kan få klustret att fungera bättre inom innovationsstödsystemet. För regionens del kommer den utökade kunskapen om hur klustren fungerar i länet att resultera i ett förändrat arbetssätt kring hur regionen arbetar med kluster i det regionala tillväxtarbetet.

 

EU logotyp

20 september 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontaktperson

Per-Erik Andersson
Titel: Processledare
pererik.andersson@norrbotten.se 
Tel: 0920-711 55

Tove Cullhed
Titel: Strateg, projektstöd
tove.cullhed@norrbotten.se
0920-28 47 63