Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jämställd vård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Flickor och pojkar, kvinnor och män, andra, har rätt till likvärdig vård. Att införa ett jämställdhetsperspektiv, för att säkra att den vård som ges är likvärdig till alla patienter, är ett sätt att säkra jämställd vård.

  • Jämställd vård = jämlik vård mellan kvinnor och män.
  • Jämställd vård tar fasta på att kvinnor och män delvis är lika och delvis olika → kvinnor och män behöver delvis samma typ av vård och delvis könsspecifik vård.
  • Jämställd vård är en fråga om patientsäkerhet.
  • Jämställd vård är en fråga om resursfördelning

Vetenskapen om att vården gör skillnad på kön där skillnad inte finns (könsstereotypt) och att vården bortser från könsskillnader som faktiskt finns (könsblint) samt att vården ibland utgår från att individen är typisk för sitt kön (generalisera), är risker som kan skapa ojämställdhet och minska patientsäkerheten. Detta kallas för Genusbias i vård och medicin. För stod i jämställd sjukskrivning se genushanden

27 september 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering
  • 12
  • OKT
  • 2016
  • 13:40

Ny rapport om jämlikheten i länet

Könssegregeringen är större i Norrbotten än i övriga riket. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsdelegationen som beskriver nuläget inom jämställdhet.

Ny rapport om jämlikheten i länet

Se alla nyheter