Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Konsulttjänster med förhöjd stödnivå till följd av corona/covid-19

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har beslutat att tillfälligt höja stödnivån för stödet Konsulttjänster till företag som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisen. Denna förändring av stödnivån gäller till och med sista juni 2021.

Regionala företagsstöd, konsulttjänster corona
Bild: Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå.

Till vad kan du få stöd?

Företaget ska ha ett dokumenterat behov av att genomföra en eller flera konkreta åtgärder i syfte att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Kostnader kan till exempel avse konsulttjänster för juridiska och ekonomiska insatser, organisationsanpassning, marknadsanpassning eller liknande. Konsulten ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras.

Vem kan få stöd?

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län. Företaget ska ha bedrivit sin verksamhet på heltid minst ett år räknat från 2019-01-01. Undantag från kravet om heltidsverksamhet är turismföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis. Företaget ska ha minst ett bokslut. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vem kan inte få stöd?

  • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen. Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till t.ex. restauranger, barer, frisörer, åkerier, företag med verksamhet inom tjänstesektorn, butiker i tätortsområden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra.
  • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
  • Hobbyverksamhet.

Hur stort stöd kan du få?

Maximalt stöd är 90 procent av godkända kostnader, maximalt stödbelopp är 150 000 kr.

Viktigt att veta

  • Observera att: Ansökningar som saknar samtliga obligatoriska bilagor kommer att avslås.
  • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Norrbotten.
  • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
  • Stöd beviljas inte till eget arbete.

Hur ansöker du och vilka bilagor är obligatoriska?

Ansök via Tillväxtverkets e-tjänst på www.minansokan.se.

Välj erbjudande:
Konsulttjänster med förhöjd stödnivå till följd av corona/covid-19

Du fyller i de frågor som är relevanta för ansökan och skriver "Ej aktuellt" på de frågor som inte är aktuella för den planerade insatsen.

I nuläget efterfrågas inte rätt bilagor i webbansökan. Nedanstående bilagor behöver laddas upp och skickas med webbansökan.

Obligatoriska bilagor som ska skickas med är:

När ska investeringen göras?

Ansökningsperioden är till och med 2021-06-30. Sista datum att rapportera kostnader är 21-10-31.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig och ditt företag både före beslut och efter att investeringen är genomförd.

Stödet derlfiansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU regionalfonden logotyp

16 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Anita Johansson
anita.k.johansson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 52

Elisabeth Johansson Englund
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se
Tel: 0920-711 60

Erika Falk
erika.falk@norrbotten.se
Tel: 0920-711 69

Per-Anders Karlsson
per-anders.karlsson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 62