Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sweden Emilia-Romagna Network

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) är ett nätverk som ska främja innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer.

Nätverket skall lägga grunden för en nära samverkan och stimulera konkreta projekt. Internationella relationer på gräsrotsnivå är nyckelordet. SERN ska vara ett levande och aktivt nätverk som ska kanalisera och knoppa av projekt. Framför allt är följande områden intressanta för kunskapsutbyte och utveckling: miljö, kultur/integration, utbildning samt entreprenörskap.

Genom det svenska EU-medlemskapet har kommuner och regioner blivit delaktiga i en större europeisk gemenskap som uppmuntrar till erfarenhetsutbyte. SERN ska arbeta transnationellt genom partnerskap. Detta mervärde i kombination med medlemskapet i EU ger aktörerna i nätverket möjlighet till finansiellt stöd för aktiviteter.

Vision om nätverkets framtid
På sikt blir en utmaning för nätverket att involvera t ex lokala näringslivsorganisationer, idrottsföreningar och kulturföreningar. Skapandet av ett dynamiskt nätverk av kommuner och regioner kan inte vara en angelägenhet endast för lokala beslutsfattare och tjänstemän. Det bör också vara öppet för de medborgare som aktivt vill medverka i internationella relationer i deras stad, län eller region. Enligt önskemål från såväl svenska som italienska representanter avser man att på sikt även vidga nätverket så att det omfattar fler italienska regioner. Aktörer i Toscana och Lombardia har visat intresse.

Norrbottens representanter i SERN är:

  • Glenn Berggård och Kent Ögren för Region Norrbotten
  • Yvonne Stålnacke, Luleå kommun, Ann-Katrine Sämfors, Piteå kommun samt Lena Goldkuhl, Bodens kommun (revisor) representerar kommunförbundet.

10 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: