Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hit gick strukturfondsmedlen 2007-2013

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Europeiska regionala utvecklingsfonden satsade totalt 2,1 miljarder kronor på projekt i Norrbotten och Västerbotten under programperioden 2007-2013. Kompetensutveckling var en särskild prioritering inom Europeiska socialfonden, vilket bidragit till att 19 000 personer kompetensutvecklats under den gångna programperioden i Övre Norrland.

De 2,1 miljarder kronor som avsattes från Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrlands räkning har satsats på nyföretagande, branschutveckling, innovationer och transportsystem, vilket resulterat i drygt 10 500 nya jobb och 6 400 nya företag.

Inom ramen för Europeiska socialfonden fördelades medlen inom två programområden. Programområde 1, stöd för redan sysselsatta, erhöll 156 miljoner som användes till att finansiera 142 projekt i Övre Norrland. Programområde 2, stöd för dem som står långt från arbetsmarknaden, omfattade 233 miljoner i stöd från ESF-rådet samt 396 miljoner i form av medel som de 118 projekten drivit in själva. 19 000 personer har kompetensutvecklats i Norrbotten och Västerbotten tack vare finansiering från socialfonden. Övergripande mål för projekten har varit att främja alla invånares lika rättigheter och verka för att grupper som har problem med att få arbete får in en fot på arbetsmarknaden.

De åtta förslagen till regionalfondsprogram för programperioden 2014-2020 har godkänts av regeringen och skickats till EU-kommissionen för överläggning. Beslut väntas komma hösten 2014.

28 april 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering