Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Glesbefolkade regioner inom EU får extra stöd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En ny långtidsbudget för de kommande sju åren har antagits av EU. För Norrbotten och Övre Norrland innebär det bland annat en särskild budgetpost för glesbefolkade regioner.

I skuggan av svår ekonomisk kris, hög ungdomsarbetslöshet och växande främlingsfientlighet har parterna i Bryssel slutligen enats om en ny långtidsbudget för 2014-2020. Trots flera försök till att lösa skuldkrisen i eurozonen återstår en hel del problem. Mycket utav EU:s fokus hamnar därför på stimulanser till ungdomars sysselsättning i regioner som drabbats hårt. Exempelvis klassificeras Norra Mellansverige, med en ungdomsarbetslöshet på över 25 procent, som en region med möjlighet att söka medel för särskilda sysselsättningsinitiativ. För Norrbotten och Övre Norrlands del har istället mycket utav förväntningarna handlat om huruvida man skulle få fortsatt extra allokering, och det är nu klart att det blir en särskild budgetpost för glesbefolkade regioner även under kommande programperiod. Det så kallade gleshetskriteriet har länge lyfts av Norrbottens läns landsting tillsammans med regioner i nätverken Northern Sparsely Populated Areas och Europaforum Norra Sverige.

På gång inom EU

Varje halvår ger SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ut På gång inom EU om det senaste som hänt, och vad som kommer att hända inom EU:s institutioner som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting och regioner i Sverige. Höstens nummer är nu här och berör bland annat översynen av EU:s långtidsbudget, den framtida sammanhållningspolitiken, Europa 2020-strategin, moderniseringen av regelverket för statsstöd, EU:s tobaksregelverk, luftpolitik och förhandlingarna om Dataskyddsförordningen. Varje avsnitt innehåller länkar för den som är intresserad av mer information. Längst bak finns en lista med förklaringar av ord och begrepp som ofta förekommer i EU-sammanhang.

Långtidsbudgeten

Europaunionens långtidsbudget för 2014-2020 antogs av Europaparlamentet den 19 november, efter två års utdragna förhandlingar med ministerrådet. Totalt enades man om en budgetram på 960 miljarder euro i åtaganden och 908 miljarder euro i betalningar, vilket är ungefär 40 miljarder euro mindre än innevarande period, och motsvarar knappt en och en halv procent av EU:s totala bruttonationalprodukt. Den nya budgeten gör det möjligt att dels flytta obetalda medel mellan åren i budgetperioden, men också mellan olika kategorier av utgifter, vilket säkerställer att EU:s budgetmedel används där de bäst behövs. Den så kallade översynsklausulen är en annan ny åtgärd som ger möjlighet för nyvalda representanter i Europaparlamentet och EU-kommissionen att se över och påverka den fleråriga budgetramen under 2016.

North Sweden European Office, som är Norrbottens och Västerbottens Brysselkontor, bevakar våra intressen inom EU. Se länkar till höger för mer information.

3 december 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering