Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Engagerade diskussioner vid AER:s generalförsamling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

AER:s generalförsamling hölls i Bryssel den 26 mars 2012. Norrbotten representerades av Mattias Karlsson.

Logga AER 2013+De viktigaste frågorna som diskuterade var AER:s ekonomiska situation, beroende på att ett antal medlemmar inte förmått att betala sitt medlemskap jämte ökade kostnader för organisationen. Dessutom beslutade generalförsamlingen att inleda en översyn av AER:s organisation och arbetssätt.

- Ett spännande arbete har satts igång inom AER för att se över hur vi arbetar. Jag hoppas det kan resultera i arbetssätt som är transparenta och demokratiska och engagerar alla regioner - samtidigt som man kan förmå fatta spetsiga och framåtsyftande politiska positioner, säger Mattias Karlsson, Norrbottens representant i AER:s generalförsamling.

- Det var sannerligen inget fel på medlemmarnas engagemang vid diskussionerna som fördes vid generalförsamlingen. - Alla vill hitta bra former för regioners nätverkande, lärande och politiska påverkansformer, säger Karlsson.

Nye generalsekreteraren Pascal Goergen presenterade en första skiss på ett förslag om hur ett arbetssätt inom AER skulle kunna se ut med politiska grupperingar samt rapportörskap. Med det som grund beslöt generalförsamlingen att tillsätta en task force (arbetsgrupp med särskilt uppdrag) under ledning av Håkan Sandgren, ordförande för kommitté 1. Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare på förslaget och återkomma till AER:s byrå för synpunkter och till kommande generalförsamling för eventuella beslut.

Avslutningsvis diskuterades även den framtida sammanhållningspolitiken och det av EU-kommissionen nyligt presenterade gemensamma strategiska ramverk. Meningen med det Gemensamma strategiska ramverket är att överföra Europa 2020 till konkreta åtgärder inom sammanhållningspolitiken.

28 mars 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering