Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

EU-medel ifrågasätts

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbotten och Västerbotten delar på en extra miljard i strukturfondsmedel under 2014-2020. Nu ifrågasätts detta medel i EUs senaste uppföljningsrapport för perioden efter år 2020.

Uppföljningen sker regelbundet i mitten av finansieringsperioden och i gränssnittet mellan två perioder. I nuläget befinner sig EU mittemellan att en period är slut och att den nya perioden drar igång. I juli presenterade EU därför den sjätte sammanhållningsrapporten med resultat från den avslutade programperioden, analys av nuläget och tankar inför programperioden som börjar 2021.  

De nordliga glest perifera regionerna i Sverige och Finland har genom anslutningsfördraget till EU och artikel 174 i Lissabonfördraget en särställning i EUs sammanhållningspolitik. För Norrbotten och Västerbottens del innebär det en extra miljard i strukturfondsmedel för åren 2014-2020 som kommer användas till innovationsutveckling, bredband, utveckling av små och medelstora företag samt hållbara transport- och infrastruktursatsningar.

Denna extra miljard ifrågasätts i rapporten för perioden efter 2020 då det föreslås ett nytt tankesätt där utvecklingshinder delas upp i permanenta och påverkningsbara. Rapporten exemplifierar permanenta utvecklingshinder med geografisk avlägsenhet och borde därför inte kunna användas som argument för framtida strukturfondsmedel.

Norrbottens läns landsting är medlemmar i ett nätverk av perifera och maritima regioner i Europa (CPMR). I samband organisationens årsmöte i Umeå den 26 september antogs ett gemensamt positionsdokument där bland annat denna problematik lyftes.

8 oktober 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering