Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Från ord till handling – Kraftsamling blir verkstad

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

24 konkreta förslag på hur utflyttningssiffrorna i länet kan vända. Det blev resultatet när Tillväxtrådet samlades i Storforsen igår. Enskilda och organisationer lovade att ta på sig ledartröjan i så skilda frågor som att bygga mentorsbanker för unga till att företagare ska komma in i länets skolor och att kommuner och landsting ska jobba med jämställdhetsutbildningar på alla nivåer.

Tillxäxtrådet träffas i Storforsen
Linda Frohm, Jan Palo i bakgrunden, Åsa Sannerborg, Anders Wedin och till höger syns Johan Antti.

Tillväxtrådet är en del av Kraftsamlingsprocessen. Nu var ett 50-tal personer samlade för att välja ut och arbeta vidare med de över 100 förslag som kom in i samband med rundabordssamtal på Kraftsamling i Kulturens Hus, Luleå, den 14 februari. För att komma åt utflyttningen konstaterades då att länet måste jobba med unga, jämställdhet, mångfald och integration samt självbilden i länet. A och O är att komma igång med konkreta åtgärder.

Den 4 september träffas tillväxtrådet igen och den 11 september sker nästa Kraftsamling i Haparanda. Då presenteras alla aktiviteter som nu är igång.

Här ger några av deltagarnas synpunkter på dagen, på vad som behöver göras i länet, hot och  möjligheter i den fortsatta processen och hur de ser på vad det är som måste till för att det nu verkligen ska bli handling och verkstad av orden.

Nedan redovisas ett urval av konkreta förslag och deras kontaktpersoner: 

Bygga upp en mentorsbank

Bygga upp en erfarenhetsbank med mentorer för unga företagare. Målet är tio mentorer i varje kommun till den 11 september – unga ska kunna vara mentorer till varandra och till äldre.

För mer information kontakta:

Jonny Falk, regionchef för Ung Företagsamhet
telefon : 070-563 79 37
e-post: jonny.falk@ungforetagsamhet.se

 

Arbete och mentorskap - kunskap i arbete.

Företagare och mentorer i skolan. Fadderföretag till varje klass.

För mer information kontakta:

Linda Frohm - delägare i Hotell Valhall i Kalix
telefon: 0923-797 97
e-post: linda@hotellvalhall.com

 

Workshop – samla unga och vuxna i beslutsfattande positioner.

Vilka frågor vill unga fatta beslut om? I vilka frågor behöver äldre ungas kunskap?

För mer information kontakta:

Anna Toumas
telefon: 0978-12235 eller 070-3693816
e-post: anna.tuomas@helasverige.se

 

Ungas inflytande – politikerakademin

Det behövs fler unga i politiken. En politikerakademi i Norrbotten skulle ge plats åt fem unga från varje parti. Utbildningen skulle ge bred samhällskunskap och en god inblick i politikens roll.

För mer information kontakta:

Anna Lindberg, Regionala enheten, Norrbottens läns landsting
telefon: 0920-28 81 41
e-post: anna.lindberg@nll.se

 

Fler unga till Kraftsamling – en bil från varje kommun

Kraftsamling är en mötesplats som tar upp brännande frågorna kring länets utveckling. Fler unga behövs för att få rätt riktning på frågeställningarna som växer fram.

För mer information kontakta:

Emma Gustafsson, Teknikenshus
telefon: 0920-49 22 70
e-post: emma.gustafsson@teknikenshus.se

 

Unga i musikbranschen

Starta ett branschråd för unga i musikbranschen i Norrbotten.

För mer information kontakta:

Pär Soini, VD BD Pop AB
telefon: 0920-28 08 60
e-post: par@bdpop.se

 

Alla är vi lika olika - Mångfaldsvecka

Kalix arbetar med mångfalds och integrationsfrågor 52 veckor per år. Men under en vecka varje höst arbetar man mer intensivt och utåtriktat till allmänheten med musik och berättelser av etablerade svenskar och ensamkommande flyktigbarn. Veckan är en fortbildning för pedagogerna. 80% av deltagarna svarade i en nyligt gjord enkät att de hade lärt sig mycket. En utåtriktad mångfaldsvecka i varje kommun är ett sätt att lyfta frågan och når ut till många.

För mer information kontakta

Björn Emmoth, rektor Kulturskolan i Kalix
telefon 0923-656 80 eller 070-24 16 707
e-post: bjorn.emmoth@kalix.se

 

Vi är väldigt lika - Vi lever i ett län som rör sig i homogena grupper.

David Sundström och Anna Azcarate startar ett möte där allas uppgift är att ta med någon som är olika oss själva. De nya krafterna ska sedan bjudas in till Kraftsamling för att vi ska dra oss mer och mer utanför ”boxen”. Vi samlar kraft för att skapa kraft.

För mer information kontakta:

David Sundström, strateg Piteå kommun
telefon: 070-579 61 96
e-post: David.Sundstrom@pitea.se
 

Övergripande åtgärder för ett mer jämställt län

  • CMR – europastrategi utifrån ett ledningsperspektiv. Tillsammans med kommunförbundet ska vi få alla kommuner att ansluta sig till CMR.
  • Jämställdhetskriterier för regionala utvecklingsmedel – hur många till män och kvinnor
  • Goda exempel på jämställda bolagsstyrelser i kommun och landstingsgemensamma bolag. Utmana kommunerna att de också ska jobba med jämställda bolagsstyrelser

För mer information kontakta:

Gunnar Persson, direktör Norrbottens läns landsting
telefon: 0920-71000
e-post: gunnar.persson@nll.se

 

Ung teater i Norr

Norrbottens teatern startar Ung scen i Norr som en katalysator för att få igång lokala grupper. Dramalek för 6-åringar exempelvis. Unga som leder unga.

För mer information kontakta:

Ulrica Åström, marknadschef Norrbottensteatern
telefon: 0920-24 34 43 eller 070-603 72 28
e-post: ulrika.astrom@nll.se

9 maj 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering