Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbottens livsmedelsstrategi klar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nu är Norrbottens livsmedelsstrategi Nära mat klar. "Styrkan är att vi redan i processen knutit till oss ett bra gäng av samarbetspartners som redan tagit på sig ansvar för att genomföra aktiviteter", säger Håkan Stenmark, projektledare.

På en kick off den 20 september 2016 presenteras resultatet av ett års gemensamt strategiarbete med det långsiktiga målet att få mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Arbetet startade hösten 2015 och under året har seminarier, analyser och gruppdiskussioner genomförts med en bred uppslutning från hela livsmedelskedjan: Politiker, tjänstemän och privata aktörer.

Styrkan ligger i samarbetena

De viktigaste utvecklingsområdena för att uppnå visionen är utpekade och konkreta förslag på åtgärder är framtagna och förankrade.

Håkan Stenmark, LRF, projektledare Nära mat.- Men den största styrkan är att vi redan börjat implementera en del av strategin. Våra partners i Norrbotten har redan tagit på sig ansvaret för vissa aktiviteter. På så sätt tror jag att vi får bättre effekt av strategiarbetet, säger Håkan Stenmark, LRF Norrbotten.

Varje samarbetspartner tar ansvar

Många har lyft fram lammproduktionen som potential och nu ska Hushållningssällskapet tillsammans med Norrbottens fåravelsförening och slakterierna stärka lammproduktionen. De ska bland annat genomföra paketerings- och försäljningskurser till nytta för lammproducenterna.

- Varje organisation ser till att de själva har resurser. Nära Mat:s ansvar är att samordna och att följa upp aktiviteterna och stämma av mot strategin, säger Håkan Stenmark.

Grunden läggs i skolan

En viktig framtidsfråga är kompetensförsörjningen inom livsmedelsproduktionen. De gymnasiala livsmedelsprogrammen har haft en tuff tid med små, svårrekryterade elevunderlag.

- Här är det flera offentliga aktörer som måste samarbeta. Vi måste ha människor som kan laga maten. Kunskap om livsmedel och hållbar matproduktion måste byggas upp redan i grundskolan, och där lägger vi kraft på att nå skolchefer och kostchefer i kommunerna. Att lägga den grunden är en otroligt viktig del i strategin, för att den ska bli långsiktigt framgångsrik, säger Håkan Stenmark.

Unika förutsättningar för matproduktion

Norrbotten har unika, och goda, förutsättningar för matproduktion. Men det tillverkas alldeles för lite mat i Norrbotten. Behovet av en hållbar matproduktion och en hållbar samhällsutveckling ledde till att en regional livsmedelsstrategi initierades av länsstyrelsen, landstinget, Norrbottens kommuner och LRF. För landstingets del hade livsmedelsproduktionen i länet pekats ut som ett viktigt fokusområde av politiker i regionala beredningen.

Kick off för Norrbottens livsmedelsstrategi sker i Luleå den 20 september.
Mer information och anmälan.

 

14 september 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering