Miljö, klimat och energi

Satu Norsten-Manninen

Kontaktperson

Satu Norsten Manninen, Strateg
Telefon: +46 (0) 920 28 46 70
E-post: satu.norsten-manninen@nll.se

Hållbar utveckling handlar om att vi ska ha tillväxt samtidigt som vi lämnar över en lika bra och helst bättre, livsmiljö till kommande generationer.

Vi skapar en bra vardag för dig, på en plats du tycker om. Landstinget har nämligen ett uppdrag från medborgarna; att driva den regionala utvecklingen framåt. 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan. Därför har landstinget, tillsammans med andra aktörer i länet, tagit fram en Klimat- och energistrategi och ett åtgärdsprogram, som pekar ut hur energieffektiviseringen av samhället, en ökning av andelen förnybar energi samt minskad klimatpåverkan, kan bli verklighet och vara drivkraft för regional tillväxt.

Att främja en hållbar regional utveckling innebär att prioritera lösningar som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna samtidigt som avvägningar mellan motstående intressen och konflikter mellan dessa tre dimensioner måste göras. För att nå framgång måste hållbarhetsperspektivet beaktas i alla sammanhang när vi formar vår framtid.

En god och trygg tillgång till en hållbar, prisvärd och kvalitetssäkrad energiförsörjning är en grundförutsättning för välfärden och för att näringslivet i Norrbottens län ska kunna gå en positiv framtid till mötes. En minskad påverkan på klimatet är en av de främsta utmaningarna idag, såväl globalt som lokalt. Energiförsörjningen har i sin tur en betydande påverkan på klimatet. EU har tagit på sig rollen att med alla medel försöka begränsa de globala utsläppen. För att Sverige ska kunna möta uppsatta klimatmål måste insatser ske på alla nivåer i samhället. Norrbotten ska lämna sitt bidrag genom ett aktivt regionalt arbete för att både främja omställningen av energisystemet och en hållbar regional utveckling.

Omställningen av energisystemet i Norrbotten och arbetet med att nå minskad global uppvärmning kan delas in i två delar:Omställningen av energisystemet i Norrbotten och arbetet med att nå minskad global uppvärmning kan delas in i två delar:

• Energieffektivisering genom förändring av beteende och livsstil, utveckling av nyatjänster och ny teknik.

Ersättning av fossila energislag med förnybara energislag bland annat genomutveckling och implementering av ny teknik.

Vision 2050

Klimatpåverkan från Norrbottensregionen är begränsad. Vi har ett energieffektivt transportsystem i huvudsak baserat på förnybara drivmedel och el. All samhällsplanering sker klimatmedvetet. Norrbottens aktörer är ledande inom landet vad gäller utveckling av miljöteknik och effektivt nyttjande av förnybara energikällor och effektiva och miljöanpassade energisystem.

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 19
 • FEB
 • 2014
 • 13:55
logga regions4greengrowth

Norrbottens affärsidéer utvärderas av internationella experter

I oktober 2013 besökte en grupp finansieringsexperter från Holland, Rumänien, Ungern, Italien och Sverige länet, för att träffa aktörer, politiker och entreprenörer, i syfte att ge oss inspel till hur vi kan utveckla miljötekniksektorn i länet.

Norrbottens affärsidéer utvärderas av internationella experter

 • 19
 • NOV
 • 2013
 • 17:11

Norrbottens energiresurser i Vilnius rampljus

Fred Nordström, VD för Norrbottens energikontor, Nenet, var av den litauiska regeringen inbjuden som talare vid en workshop om förnybar energi.

Norrbottens energiresurser i Vilnius rampljus

 • 19
 • NOV
 • 2013
 • 16:25
logga regions4greengrowth

Norrbotten utvärderar Flevoland

Landstinget har tillsammans med Invest i Norrbotten och Connect Norr deltagit i en expertgrupp för utvärdering av den holländska region Flevoland, 4-8 november. I gruppen fanns även deltagare från Bulgarien, Rumänien, Spanien och Storbritannien.

Norrbotten utvärderar Flevoland

Se alla nyheter