Norrbottens läns landsting

Jämställdhet

Tanya Jendersen

Kontaktperson

Tanya Jendersen, Utvecklingsstrateg
Telefon: +46 (0) 70 233 00 38
E-post: tanya.jendersen@nll.se

Jämställdhet innebär att flickor, pojkar, kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Hur landstinget agerar som arbetsgivare och hur de utformar sina verksamheter har stor betydelse för flickor, pojkar, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Norrbottens läns landsting har ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Det är i vardagen som jämställdhet och ojämställdhet skapas. Genom sin närhet till invånarna kan landstinget direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag.

Landstingets övergripande jämställdhetsmål är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig hälso- tand- och sjukvård, samt likvärdig medborgarservice. Landstinget arbetar med jämställdhetsintegrering som är en strategi och metod. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas i beslutsfattande, planering och genomförande av såväl verksamheten som i medarbetarperspektivet.

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 12
 • MAR
 • 2015
 • 11:47
Logga/stämpel 
Samverkan för jämställdhet
Norrbotten

Ansök till jämställdhetspriset

Samverkan för jämställdhet i Norrbotten utlyser pris för bästa jämställdhetsarbete i Norrbotten år 2015 på 100 000 kr. Sista ansökningsdag är 31 mars.

Ansök till jämställdhetspriset

 • 20
 • OKT
 • 2014
 • 09:56
Logotyp Mänskliga rättighetsdagarna

Landstinget på Mänskliga rättighetsdagarna

Under den 13-15 november arrangeras Mänskliga rättighetsdagarna i Folkets Hus, Umeå. Ca 100 programpunkter finns på schemat där ibland Norrbottens läns landsting med seminarier om jämställdhet och jämlikhet.

Landstinget på Mänskliga rättighetsdagarna

 • 05
 • NOV
 • 2013
 • 15:32

Sprickor i Sveriges Nya Geografi

Lågkonjunktur slår hårdast mot män, och kvinnor utgör en allt högre del av ohälsotalet. Det är två utav landets tydligaste utvecklingstendenser enligt ny statistik från Arena för Tillväxt.

Sprickor i Sveriges Nya Geografi

Se alla nyheter