Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Folkhälsa + samhällsbyggnad = hälsofrämjande samhällsbyggnad

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Lokal folkhälsosamordnare plus samhällsplanerare sökes till ett nätverk med målsättning att förstärka arbetet med hälsofrämjande samhällsplanering i Norrbotten.

Syftet med nätverket är att ta fram strukturer och aktiviteter som underlättar att det hälsofrämjande perspektivet får/tar en större plats i den fysiska planeringen av de norrbottniska samhällena. Målsättningen är att uppfylla målen i Agenda 2030, bidra till en hållbar regional utveckling och skapa en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa. Arbetet förväntas pågå fram till 2022.

Fiberdragning

Bildtext: På väg mot en mer hållbar och hälsofrämjande framtid

Idag finns en arbetsgrupp som består av representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet samt förhoppningsvis snart också två representanter från två till tre kommuner. Vi tror det finns ett mervärde om en folkhälsosamordnare plus en samhällsplanerare kan delta från samma kommun.

Arbetsgruppen är förhållandevis nybilda och träffas cirka varannan månad. En digital kick-off planeras 3 mars (obs notera nytt datum). Är du verksam inom sakområdet folkhälsa, regional utveckling eller fysisk samhällsplanering får du gärna boka in den dagen i din kalender.

Bakgrund

Att verka för en mer hälsofrämjande fysisk samhällsplanering är en Region Norrbottens 118 hälsofrämjande insatser (5B) som tagits fram med syfte att verkställa Norrbottens folkhälsostrategi.
Så verkställer Region Norrbotten folkhälsostrategin

FHS

Arbetet är också en del av Region Norrbotten arbete med att ta fram en strukturbild för Norrbotten, där den regionala utvecklingsstrategin ska kopplas samman med kommunala översiktsplaner och bidra till regionala planeringsunderlag för hållbar utveckling. Arbetet är delfinansierat av Tillväxtverket.

Illustration fingeravtryck RUS

Regional utvecklingsstrategi 2030 

Deltagare arbetsgrupp

Region Norrbotten

Lizah Lund, (sammankallande) samhällsplanering- och hållbarhetsstrateg, avdelningen för regional utveckling 
Joanna Hansson, strateg folkhälsocentrum
Marianne Öhman, analytiker folkhälsocentrum

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Anna-Karin Abrahamsson, handläggare, Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö
Inger Krekula, Planarkitekt, Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö
Irina Enbuska von Schantz, Jämställdhetsutvecklare, Enheten för social hållbarhet
Mats Burman, länssamordnare brottsförebyggande arbete, Enheten för social hållbarhet

Luleå tekniska universitet

Agneta Larsson, universitetslektor Fysioterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap 

Logga Region Norrbotten för original se Norrbotten.seLTU logga Logotyp tillväxtverket, finansiering    logo Länsstyrelsen i Norrbotten

3 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering