Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ny broschyr om psykisk ohälsa ska stötta äldre och anhöriga

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland äldre personer. I en ny broschyr ges information och råd om hur den psykiska hälsan kan främjas, hur man kan känna igen tecken på psykisk ohälsa och när och var man kan söka hjälp.

Informationsmaterialet som presenteras idag riktar sig till äldre personer och närstående. Det har tagits fram gemensamt av fem myndigheter tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt förekommande bland äldre personer. Men långt ifrån alla söker eller får vård och behandling för sina besvär. En anledning kan vara att det ofta ses som en naturlig del av åldrandet, vilket det inte ska vara.

– Äldres psykiska hälsa bör uppmärksammas på samma sätt som yngres psykiska hälsa. Genom att sprida informationsmaterialet hoppas vi att fler kommer att våga tala om psykisk ohälsa, och att de som behöver får rätt stöd och hjälp. Alla har rätt till bästa möjliga psykiska hälsa, oavsett ålder, säger Christel Lynch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I arbetet har representanter för patient-och brukarorganisationer deltagit, inklusive personer med erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa. Informationsmaterialet bygger på myndigheternas samlade kunskap inom området. Det är ett resultat av ett av flera projekt som pågår hos myndigheterna och organisationerna för att förebygga och ge stöd vid psykisk ohälsa bland äldre personer.

Broschyr

 Fakta om skriften

  • Informationsmaterialet "Våga tala om psykisk ohälsa" är resultatet av ett samarbete mellan Socialstyrelsen, e-Hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering), Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).
  • Informationsmaterialet finns i läs- och utskriftsformat på Socialstyrelsens webbplats. Från och med augusti kan det beställas i tryckt format.

13 augusti 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering