Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nu har Kommissionen för jämlik hälsa lämnat sitt slutbetänkande. Utvecklingen skiljer sig påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer.

Välfärd och livsvillkor

Jämlik hälsa handlar ytterst om välfärd och livsvillkor, om att människors uppväxtvillkor, utbildningschanser, boendemiljö, arbetsmiljö och inkomster skiljer sig systematiskt åt mellan olika sociala grupper och att dessa skillnader måste bli mindre. Om fler kan komma genom skolsystemet med en utbildning, om fler kan försörja sig på arbete, om fler kan ha en god arbetsmiljö så kan också fler vara friska längre.

Liv och hälsa hänger samman för såväl individer som för samhället. Därför är det i allas intresse att bidra till att alla medborgare har rimliga villkor och möjligheter. Kunniga, kompetenta och friska människor har lättare att få arbete och försörja sig, vilket i sin tur påverkar hälsan positivt. Dålig hälsa påverkar å andra sidan både studieresultat och arbetsförmåga.

Kommissionen menar att ojämlikheter i hälsa inte börjar med levnadsvanor, och kan inte lösas enbart inom hälso- och sjukvården. Men det är viktigt att se att det omvända också gäller; utan att arbeta med levnadsvanor och mer jämlik hälso- och sjukvård kommer vi inte nå en jämlik hälsa.

Motsättningen mellan att stödja individens egna hälsoval eller att arbeta med de mer grundläggande förutsättningarna för hälsa menar Kommission för en jämlik hälsa är förlegad. Det ena utesluter inte det andra, speciellt inte om vi vill ha en mer jämlik hälsa. Det behövs ett brett spektrum av åtgärder, både vad det gäller innehålls och inriktning, men också med ett brett spektrum av åtgärder.

Kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté till och med sista oktober 2017.

Kontaktperson

Namn: Moa Lygren
Titel: Projektledare
Telefonnummer: 072-215 87 68

26 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering