Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Statistik och rapporter - folkhälsostrategin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I samband med att Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 togs fram kartlades hälsoläget i kommunerna samt de lokala förutsättningarna för hälsa. Under försommaren/hösten 2019 kommer uppdaterad statistik och kommunprofiler baserade på 2018 siffror.

Indikatormatris Norrbotten 2014-2018

Eftersom de hälsomässiga utmaningarna och möjligheterna varierar i livets olika skeden så är kartläggningen uppdelad på barn/unga, vuxna och äldre. Kartläggningen baserar sig på uppgifter från en mängd olika källor. Hälsa på lika villkor, skolans elevhälsosamtal, SCB, Kolada, socialstyrelsens patientregister, osv.

Uppgifterna är framtagna som ett underlag för lokal och regional nivå om var folkhälsoinsatser är mest nödvändiga. Kartläggningen kommer att genomföras med fyra års mellanrum och blir följaktligen ett stöd för uppföljning och utvärdering.

Kommunprofil

Kännedom om den egna befolkningen och var ohälsan finns är viktig kunskap för att kunna vidta effektiva och anpassade åtgärder. Varje kommun får också en egen kommunprofil där hälsoindikatorerna beskrivs utifrån demografi och socio-ekonomi (ålder, kön, utbildning, sysselsättning/yrke, födelseland m.m.)

Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

Rapport om Norrbottens ojämlika hälsa

Vissa befolkningsgrupper är mer utsatta än andra. Att vi mår olika bra och lever olika länge beror på skillnader i levnadsvanor. Landstingets rapport "Hälsa, levnadsvanor och social miljö i Norrbotten ur ett jämlikhetsperspektiv" (Mars 2016) visar hälsan hos norrbottniska befolkningsgrupper beroende på utbildningslängd, födelseland, sexuell läggning, osv.

Sammanfattande presentation av Hälsa, levnadsvanor och social miljö i Norrbotten (pdf)  

Länsanalysgruppen

Kartläggningen 2016 är framtagen av länsanalysgruppen som består av sakkunniga på Norrbottens kommuner och Region Norrbotten.

Åsa Rosendahl, statistiker Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Sofia Reinholdt, analytiker Beställar- och analysenheten, Region Norrbotten
Hans Nylund, strateg, Avdelningen för regional utveckling, Region Norrbotten
Mats Jakobsson, vetenskaplig ledare FoUI, Norrbottens kommuner
Marianne Öhman, utvecklingsledare folkhälsa, FoUI, Norrbottens kommuner

27 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering