Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionalt stöd som främjar hälsosamma levnadsvanor i alla åldrar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbottens folkhälsostrategi pekar ut fyra områden som särskilt betydelsefulla för att förbättra befolkningens hälsa. Region Norrbotten samordnar arbetet med att ta fram förslag på regionalt stöd för delmål två som handlar om att främja hälsosamma levnadsvanor i alla åldrar.

Underlagen som tas fram inom de fyra områdena samlas i en regional handlingsplan som också beskriver på vilket sätt den regionala nivån bidrar till förverkligandet av folkhälsostrategins övergripande mål om en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Process för framtagning

Arbetet inleds med en workshopserie där ambitionen är att samla en kombination av företrädare för välfärdsarenor med sakkunniga inom levnadsvanor. Eftersom arenorna och verktygen för att påverka befolkningens levnadsvanor ser olika ut beroende på åldersgrupp genomförs tre olika workshops en för barn/unga, en för vuxna samt äldre. 

 • Workshop levnadsvanor barn/unga, 23 april
 • Workshop levnadsvanor vuxna, 4 maj
 • Workshop levnadsvanor äldre, 28 maj
 • Workshopen har mer ett strategiskt än operativt perspektiv.

 • Vad görs redan idag för att förbättra levnadsvanorna hos målgruppen?
 • Vad saknas, vad kan den regionala nivån stötta med?
 • Vem bör finnas med i arbetsgruppen som tar fram handlingsplanen?
 • För att få en bra spridning av kunskap samt organisatorisk och geografisk hemvist har riktade inbjudningar skickats ut till olika organisationer.

  Se de perspektiv och organisationer som kommer finnas representerade vid varje tillfälle.

  Arenor

  Identifierade arenor för att förbättra befolkningens levnadsvanor.

  • Boende och närområde
  • Fritid och kultur
  • Skola och utbildning
  • Arbete och försörjning
  • Omsorg samt hälso- och sjukvård

  Arbetsgrupp

  Underlaget från workshopen överlämnas till en arbetsgrupp med uppgift att under hösten 2018 arbeta fram förslag på hur det regionala stödet bör se ut.

  Uppdrag

  Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag på ett systematiskt arbete 2018-2022 som bidrar till att levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ökar i omfattning och bli mer jämlika och jämställda i alla åldrar.

  Förväntat resultat

  Ambitionen är att arbetsgruppen presenterar ett samlat regionalt stöd inom området  för Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR), i december 2018 med målsättning om att det kan börja verkställas fr o m 1 januari 2019.

  29 mars 2018
  Kommentera sidan

  Kommentera innehållet på sidan

  Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
  Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

  Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

  Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  * = Obligatorisk uppgift

   • Bild för användarverifiering

  Kontakt

  Joanna Hansson
  Strateg
  Folkhälsocentrum
  Region Norrbotten

  Tel: 0920- 284 383
  E-post: joanna.hansson@norrbotten.se