Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsofrämjande arbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hälsofrämjande arbete är folkhälsoarbete som utgår från faktorer som stärker hälsan, friskfaktorer. Det är inte bara inom hälso- och sjukvården som det går att arbeta hälsofrämjande.

Hälsofrämjande arenor

Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa samt förbättra den. Arbetet kan innefatta vardagsmiljöer som bostadsplats, arbetsplatsen eller där barn leker.

Skola

En hälsofrämjande skola kan beskrivas som en skola som ska verka för att vara en demokratisk process som syftar till att utveckla ungas kompetens för de ska kunna förstå och påverka deras livsstil såväl som levnadsvillkor. Koncept och principer för hälsofrämjande skola enligt FHI (1999), att verka för en hälsofrämjande skola handlar om att:

  • dels utveckla hela skolans vardag som en stödjande och främjande fysisk och psykosocial miljö för hälsa och lärande,
  • dels stärka och utveckla hälsoundervisningen.

Arbetsplats

En av de mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdom och skador är arbetsplatsen, ett bredare synsätt håller på att utvecklas vad det gäller att använda arbetsplatsen som bas för hälsofrämjande arbete. Ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen förutsätter såväl individuella handlingsmöjligheter och personlig utveckling som arbetsvillkor där anställda har möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter för att bevara och förbättra sin hälsa.

Bostadsområde

En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för en god hälsa. Det är viktigt att känna sig trygg och delaktig samt att boendemiljön uppmuntrar till rörelse och att det finns tillgång till mötesplatser. Ett bostadsområde har fysiska och sociala egenskaper som både kan orsaka ohälsa och verka hälsofrämjande.

19 maj 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Visst du att?

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället påverkar hälsan