Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Om projektet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sedan årsskiftet pågår ett projekt som heter Unga på nätet inom Region Norrbotten. Projektet kartlägger hur ungas vardag på nätet ser ut och för att på sikt skapa en långsiktigt hållbar struktur för hur vi ska jobba förebyggande och stötta de som drabbats.

Genom projektet vill vi ge unga personer en ökad kunskap om hur vi ska bete oss på nätet och var de ska vända sig om de blir utsatt för något som inte är okej på nätet.

Tillsammans med förebilder som kan möta unga vill vi prata om vad som är okej och inte. Genom att jobba förebyggande skapar vi på sikt förutsättningar för en bättre folkhälsa hos regionens unga.

Idag utsätts människor för mobbning, kränkningar och hot på olika platser såsom skolan, fritiden och nätet. Unga är särskilt utsatta på nätet då det är en plats för deras vardag, mobbning i skolan/fritiden och mobbning på nätet hänger ofta ihop.

Mobbning är ett samhällsproblem som drabbar cirka 60 000 barn & unga varje år i Sverige, en av de mest otrygga platserna är nätet.

Exempel på mobbning

  • Mobbning
  • Kränkningar
  • Utfrysning
  • Elaka meddelanden
  • Publicering av nakenbilder eller bilder med sexuellt innehåll
  • Hot om våld
  • Identitetsstöld till exempel få ett personligt konto kapat

Det finns vissa grupper är mer utsatta än andra. En grupp som är mer utsatt är unga tjejer där organisationen Friends nätrapport visar att femte ung tjej har varit utsatt för sexuella trakasserier på nätet.

Andra grupper som är mer utsatta är unga HBTQ-personer och unga personer med funktionsnedsättningar. Nätet förstärker även bilder och skapar normer om vad unga tjejer förväntas ställa upp på och hur unga killar förväntas att vara för att bli accepterade.

Att motverka mobbning skapar förutsättningar för en förbättrad hälsa för regionens unga. Mobbning, hot och kränkningar bidrar i allra högsta grad till en ökad ohälsa hos unga. Mobbning skapar mänskligt lidande och lämnar ofta djupa själsliga sår hos de som utsätts samt för deras omgivning.

Exempel på konsekvenser av mobbning, hot och näthat är psykisk ohälsa, utanförskap, ångest, depression, självmord, minskad förmåga att ta till sig kunskap i skolan, kriminalitet, svårighet med sociala relationer, missbruk, självskadebeteende och på lång sikt även svårighet att ta sig ut i arbetslivet.

17 april 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering