Norrbottningarna är också människor, men inte lika länge

Kontaktperson

Annika Nordstrand, Chef för Folkhälsocentrum
Telefon: +46 (0) 920 28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

Om vi fortsätter leva som nu skiljer det åtta år i förväntad livslängd mellan en pojke som föds i Haparanda och en pojke som föds i Danderyd. Det är inte ok.

Växt, händer, Folkhälsa
Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor, det vet vi. Vi vet också att levnadsvanorna hör ihop med utbildningsnivån och att hälsan ofta är sämst hos de som har sämst ekonomi och livsvillkor.

Några grupper är mer utsatta än andra, exempelvis HBTQ-personer, etniska minoriteter, funktionsnedsatta och de som drabbats av psykisk sjukdom. Dessutom ser vi stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i Norrbotten.

Vi jobbar för att hälsan i länet ska bli jämlik och att norrbottningarna gör hälsosamma val. Att människor mår allt sämre psykiskt är kanske vår tids största utmaning. Där försöker vi finna vägar att bryta den negativa trenden.

Ju mer vi arbetar med att förebygga ohälsa  desto mer resurser kan landstinget lägga på de sjukdomar som inte går att förebygga.

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 26
 • MAR
 • 2015
 • 08:57
Huvud baksida

Bidrag till insatser för bättre folkhälsa

För att underlätta för olika organisationer att göra insatser för en bättre hälsa i länet, har landstinget inrättat ett antal bidrag. Välkommen att söka ”Snabba ryck folkhälsa”, för mindre insatser, och ”Folkbildande insatser för folkhälsa”.

Bidrag till insatser för bättre folkhälsa

 • 23
 • MAR
 • 2015
 • 07:41

Norrbottningen riskerar sin hälsa

Norrbotten är det län i Sverige där flest män och kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt. Länet har länge legat bland de län med kortast medellivslängd i riket. Hela 8 av 10 infarkter skulle dock kunna förebyggas med hälsosammare levnadsvanor.

Norrbottningen riskerar sin hälsa

 • 23
 • FEB
 • 2015
 • 15:55

DISA som metod till alla som går i åttonde klass i Boden

I SAM-projektet arbetar vi för att finna lämpliga metoder som på olika sätt förebygger psykisk ohälsa hos barn och unga. Syftet är att de utvalda metoderna efter projekttiden kommer att utgöra en välfungerande arbetsmetod som därefter kan implementeras i övriga länets kommuner

DISA som metod till alla som går i åttonde klass i Boden

Se alla nyheter