Folkhälsa

Annika Nordstrand

Kontaktperson

Annika Nordstrand, Chef för Folkhälsocentrum
Telefon: +46 (0) 920 28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

Landstinget arbetar för att alla ska må bra i Norrbotten.

En viktig grund för förebyggande och hälsofrämjande arbete är kunskap om vad som skapar hälsa och hur vi kan skapa förutsättningar för medborgarnas hälsa.

Kille som kramar sin hund

Därför samlar landstinget in information om befolkningens hälsa och levnadsvanor. Tillsammans med kommuner, myndigheter och andra aktörer strävar vi efter en god hälsa hos alla norrbottningar.

Landstingets Folkhälsocentrum har ett övergripande ansvar i landstingets gemensamma folkhälsoarbete. Viktiga uppgifter i landstingets folkhälsoarbete är att bidra till att förverkliga länets folkhälsopolitiska strategi och utveckla hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering
  • 02
  • APR
  • 2014
  • 09:58

Norrbottniska män hänger inte med

Flickor som föds i Norrbotten förväntas idag leva nästan lika länge som genomsnittet i Sverige och har därmed knappat in på riket. Länets män har motsatt utveckling och nyfödda pojkar i Norrbotten har lägsta förväntade medellivslängden i Sverige.

Norrbottniska män hänger inte med

  • 19
  • MAR
  • 2014
  • 15:26

Vad Norrbottningarna säger om hälso- och sjukvården 2013

Rimliga väntetider både till hälsocentraler och sjukhus men länet ligger lägre än riket vad gäller upplevelsen att ha tillgång till den sjukvård man behöver.

Vad Norrbottningarna säger om hälso- och sjukvården 2013

Se alla nyheter