Norrbottningarna är också människor, men inte lika länge

Kontaktperson

Annika Nordstrand, Chef för Folkhälsocentrum
Telefon: +46 (0) 920 28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

Om vi fortsätter leva som nu skiljer det åtta år i förväntad livslängd mellan en pojke som föds i Haparanda och en pojke som föds i Danderyd. Det är inte ok.

Växt, händer, Folkhälsa
Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor, det vet vi. Vi vet också att levnadsvanorna hör ihop med livsvillkor och utbildningsnivån och att hälsan är sämst hos de som har sämst ekonomi och social ställning.

Några grupper är mer utsatta än andra, exempelvis HBTQ-personer, etniska minoriteter, funktionsnedsatta och de som drabbats av psykisk sjukdom. Dessutom ser vi stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i Norrbotten.

Ju mer vi arbetar med att förebygga sjukdomar desto mer pengar kan landstinget lägga på att behandla det som inte går att förebygga.

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 23
 • FEB
 • 2015
 • 15:55

DISA som metod till alla som går i åttonde klass i Boden

I SAM-projektet arbetar vi för att finna lämpliga metoder som på olika sätt förebygger psykisk ohälsa hos barn och unga. Syftet är att de utvalda metoderna efter projekttiden kommer att utgöra en välfungerande arbetsmetod som därefter kan implementeras i övriga länets kommuner

DISA som metod till alla som går i åttonde klass i Boden

 • 23
 • FEB
 • 2015
 • 15:34
Emil Jenssen

Vem får lov att vara vanlig?

De två utvalda pilotkommunerna för SAM-projektet, Haparanda och Boden, har nu haft sina Inspirationsdagar.

Vem får lov att vara vanlig?

 • 27
 • JAN
 • 2015
 • 12:13

Gratis preventivmedel bidrar till färre klamydiafall bland unga

Klamydian i länet minskar 2014 med 6% från 2013. Den största minskningen syns i åldersgruppen 15-19 år för både män och kvinnor.

Gratis preventivmedel bidrar till färre klamydiafall bland unga

Se alla nyheter