Norrbottens läns landsting

Norrbottningarna är också människor, men inte lika länge

Kontaktperson

Annika Nordstrand, Chef för Folkhälsocentrum
Telefon: +46 (0) 920 28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

Om vi fortsätter leva som nu skiljer det åtta år i förväntad livslängd mellan en pojke som föds i Haparanda och en pojke som föds i Danderyd. Det är inte ok.

Växt, händer, Folkhälsa
Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor, det vet vi. Vi vet också att levnadsvanorna hör ihop med utbildningsnivån och att hälsan ofta är sämst hos de som har sämst ekonomi och livsvillkor.

Några grupper är mer utsatta än andra, exempelvis HBTQ-personer, etniska minoriteter, funktionsnedsatta och de som drabbats av psykisk sjukdom. Dessutom ser vi stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i Norrbotten.

Vi jobbar för att hälsan i länet ska bli jämlik och att norrbottningarna gör hälsosamma val. Att människor mår allt sämre psykiskt är kanske vår tids största utmaning. Där försöker vi finna vägar att bryta den negativa trenden.

Ju mer vi arbetar med att förebygga ohälsa  desto mer resurser kan landstinget lägga på de sjukdomar som inte går att förebygga.

Dela med på:

29 januari 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 25
 • JAN
 • 2016
 • 16:59
Hjärta på is

Glädjande utveckling gällande rökning i länet

Norrbottens läns landsting har under de senaste åren satsat stort på att minska rökningen i länet. Det ger nu resultat i de senaste sifforna från Öppna jämförelser (ÖJ) som publicerades i december.

Glädjande utveckling gällande rökning i länet

 • 24
 • NOV
 • 2015
 • 07:38
Lena Revholm

Rörelse för personer med funktionsnedsättning

Över 100 personer deltog i den tredje konferensen om Hälsa för personer med bestående funktionsnedsättningar där temat för dagen var fysisk aktivitet och stillasittande.

Rörelse för personer med funktionsnedsättning

 • 22
 • OKT
 • 2015
 • 10:20
Jonglering på konferensen Barns bästa - allas välfärd

Barns bästa - alls välfärd

Forskning visar att föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar. Ett tidigt och strategiskt föräldrastöd kan förebygga att problem uppstår och därmed minska risken för mänskligt lidande och stora kostnader i en kommun och i ett landsting.

Barns bästa - alls välfärd

Se alla nyheter