Norrbottens läns landsting

Norrbottningarna är också människor, men inte lika länge

Kontaktperson

Annika Nordstrand, Chef för Folkhälsocentrum
Telefon: +46 (0) 920 28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

Om vi fortsätter leva som nu skiljer det åtta år i förväntad livslängd mellan en pojke som föds i Haparanda och en pojke som föds i Danderyd. Det är inte ok.

Växt, händer, Folkhälsa
Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor, det vet vi. Vi vet också att levnadsvanorna hör ihop med utbildningsnivån och att hälsan ofta är sämst hos de som har sämst ekonomi och livsvillkor.

Några grupper är mer utsatta än andra, exempelvis HBTQ-personer, etniska minoriteter, funktionsnedsatta och de som drabbats av psykisk sjukdom. Dessutom ser vi stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i Norrbotten.

Vi jobbar för att hälsan i länet ska bli jämlik och att norrbottningarna gör hälsosamma val. Att människor mår allt sämre psykiskt är kanske vår tids största utmaning. Där försöker vi finna vägar att bryta den negativa trenden.

Ju mer vi arbetar med att förebygga ohälsa  desto mer resurser kan landstinget lägga på de sjukdomar som inte går att förebygga.

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 25
 • MAJ
 • 2015
 • 09:57

Gratis gummi på flygplatsen

Inför sommarens och höstens charteravgångar kommer resenärerna på Luleå Airport och Kiruna Airport att erbjudas gratis kondomer. Utdelningen, som är ett samarbete mellan flygplatsen och Norrbottens läns landsting, är en del av norrlandstingens informationskampanj "Sextanterna".

Gratis gummi på flygplatsen

 • 30
 • APR
 • 2015
 • 07:30

Skolor efterlyses till projekt för att förebygga självmord

En ny metod för att förebygga självmord bland unga kommer att testas i Norrbotten under 2016-2017. I uppdraget ingår att utbilda skol- och elevhälsopersonal som möter barn i åk 7-8 i länet i en metod som heter YAM. Nu efterlyser landstingets folkhälsocentrum skolor som skulle vara intresserade att fördjupa sig i ämnet och ingå i studien.

Skolor efterlyses till projekt för att förebygga självmord

 • 27
 • APR
 • 2015
 • 16:01

Tobaksfri Duo gör skillnad

I flertalet av länets tidningar presenteras glädjande fakta, att tobaksbruket minskar bland ungdomar i Norrbotten. En bidragande orsak till denna minskning kan vara att sedan 2009 har allt fler kommuner i Norrbotten valt att införa Tobaksfri Duo på högstadieskolor.

Tobaksfri Duo gör skillnad

Se alla nyheter