Demografi

Ida Karkiainen

Kontaktperson

Ida Karkiainen, Strateg
Telefon: +46 (0) 72-740 26 07
E-post: ida.karkiainen@nll.se

Ålder, kön, födelsetal, dödstal och migration visar ett områdes demografiska profil. Demografin är en stark drivkraft i samhället - negativt och positivt - inte minst när det gäller arbetsmarknad och samhällsservice.

Den demografiska utvecklingen är en utmaning. Norrbotten har under en lång period uppvisat negativa befolkningssiffror trots att länet på senare tid har haft hög ekonomisk tillväxt.

När de som är födda på 40- och 50-talet lämnar arbetsmarknaden, efter att ha varit anställda eller drivit egna företag, behöver många hål fyllas i Norrbottens näringsliv och inom offentlig sektor. Alla mänskliga resurser kommer att behövas.

Det är också viktigt att ta tillvara den kunskap och kompetens som den erfarna arbetskraften har samlat på sig under många år. Den kan föras över till de yngre, så att inte den samlade erfarenheten bara går till spillo vid pensioneringar. Många 55-plussare är en outnyttjad resurs, på arbetsmarknaden och i det ekonomiska livet i Norrbotten. 

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 24
 • FEB
 • 2015
 • 09:59

Norrbotten växer!

Sveriges befolkning ökade med 109 491 personer under år 2014 enligt nya uppgifter från statistiska centralbyrån. Det är den största folkökningen som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Norrbotten växte för fjärde året i rad med 551 personer, varav 522 män och 29 kvinnor. Totalt uppgår Norrbottens befolkning nu till 249 987 personer.

Norrbotten växer!

 • 06
 • OKT
 • 2014
 • 13:50

Dokumentär från Sörbyn visas på "Open Days" i Bryssel

Under “OPEN DAYS Cinema” i Bryssel 7-8 oktober har en episod med Kerstin Sofia Andersson från Sörbyn valts ur att visas.

Dokumentär från Sörbyn visas på "Open Days" i Bryssel

 • 22
 • SEP
 • 2014
 • 13:59

Best Agers Lighthouses slutkonferens i Riga

Folktandvården i Norrbotten har på några kliniker deltagit i projektet Best Agers Lighthouses. Det har handlat om att ta reda på hur personalen tänker kring att arbeta längre än idag, vad som kan göras på arbetsplatsen och hur ledningen tänker i frågorna. Projektet har genomförts tillsammans med andra arbetsplatser i Finland, Lettland, Tyskland och Litauen och har finansierats med stöd av EU-pengar.

Best Agers Lighthouses slutkonferens i Riga

Se alla nyheter