Region Norrbotten

Demografi

Greta Isaksson

Kontaktperson

Greta Isaksson, Näringslivsstrateg
Telefon: 0920-28 46 19, 070-577 58 47
E-post: greta.isaksson@nll.se

Ålder, kön, födelsetal, dödstal och migration visar ett områdes demografiska profil. Demografin är en stark drivkraft i samhället - negativt och positivt - inte minst när det gäller arbetsmarknad och samhällsservice.

Den demografiska utvecklingen är en utmaning. Norrbotten har under en lång period uppvisat negativa befolkningssiffror trots att länet på senare tid har haft hög ekonomisk tillväxt.

När de som är födda på 40- och 50-talet lämnar arbetsmarknaden, efter att ha varit anställda eller drivit egna företag, behöver många hål fyllas i Norrbottens näringsliv och inom offentlig sektor. Alla mänskliga resurser kommer att behövas.

Det är också viktigt att ta tillvara den kunskap och kompetens som den erfarna arbetskraften har samlat på sig under många år. Den kan föras över till de yngre, så att inte den samlade erfarenheten bara går till spillo vid pensioneringar. Många 55-plussare är en outnyttjad resurs, på arbetsmarknaden och i det ekonomiska livet i Norrbotten. Landstinget var projektpartner i Östersjöprojekten Best Agers och Best Agers Lighthouses som adresserade dessa frågor.     

12 maj 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 19
 • JAN
 • 2016
 • 13:34

Arbetslösheten minskar i norr

Arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten, det visar aktuell statistik från Arbetsförmedlingen. Det beror bland annat på en allt mer stabil konjunktur.

Arbetslösheten minskar i norr

 • 03
 • NOV
 • 2015
 • 08:51

Handlingsplan för integration och tillväxt

Just nu pågår ett intensivt arbete för att ta fram en handlingsplan för integration och tillväxt i Norrbotten. Handlingsplanen är beställd av Regionala partnerskapet och tas fram gemensamt av olika länsaktörerer.

Handlingsplan för integration och tillväxt

 • 16
 • JUN
 • 2015
 • 14:52

Lägre arbetslöshet 2016

I arbetsmarknadsprognosen för 2016 beräknas arbetslösheten i Norrbotten sjunka ytterligare. Samtidigt står länet inför stora utmaningar kring rekrytering och svaga gruppers möjligheter att få jobb.

Lägre arbetslöshet 2016

Se alla nyheter