Demografi

Ida Karkiainen

Kontaktperson

Ida Karkiainen, Strateg
Telefon: +46 (0) 72-740 26 07
E-post: ida.karkiainen@nll.se

Ålder, kön, födelsetal, dödstal och migration visar ett områdes demografiska profil. Demografin är en stark drivkraft i samhället - negativt och positivt - inte minst när det gäller arbetsmarknad och samhällsservice.

Den demografiska utvecklingen är en utmaning. Norrbotten har under en lång period uppvisat negativa befolkningssiffror trots att länet på senare tid har haft hög ekonomisk tillväxt.

När de som är födda på 40- och 50-talet lämnar arbetsmarknaden, efter att ha varit anställda eller drivit egna företag, behöver många hål fyllas i Norrbottens näringsliv och inom offentlig sektor. Alla mänskliga resurser kommer att behövas.

Det är också viktigt att ta tillvara den kunskap och kompetens som den erfarna arbetskraften har samlat på sig under många år. Den kan föras över till de yngre, så att inte den samlade erfarenheten bara går till spillo vid pensioneringar. Många 55-plussare är en outnyttjad resurs, på arbetsmarknaden och i det ekonomiska livet i Norrbotten. 

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 18
 • MAR
 • 2014
 • 14:51

Våra medelstora städer växer

Sveriges medelstora städer växer i takt med riket och klarar sig bra trots demografiska och andra utmaningar. Sysselssättningsgraden är högre medan genomsnittsinkomsten och förvärvsinkomst per capita är lägre än i resten av riket. Det visar en aktuell Reglab-studie över medelstora städers växtkraft.

Våra medelstora städer växer

 • 19
 • FEB
 • 2014
 • 19:04

Vi blir fler för andra året i rad!

Norrbotten växte med 799 personer under 2013, och Sverige såg den största folkökningen på nästan 70 år, enligt statistiska centralbyrån (SCB).

Vi blir fler för andra året i rad!

 • 08
 • NOV
 • 2013
 • 07:49

41 000 anställningar till och med 2025: en studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

Norrbotten har stora möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden. Arbetskraften minskar och stora pensionsavgångar samt en omfattande generationsväxling väntar. Nu har Luleå Tekniska Universitet publicerat rapporten som visar rekryteringsbehovet i Norrbotten.

41 000 anställningar till och med 2025: en studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

Se alla nyheter