Demografi

Ida Karkiainen

Kontaktperson

Ida Karkiainen, Strateg
Telefon: +46 (0) 72-740 26 07
E-post: ida.karkiainen@nll.se

Ålder, kön, födelsetal, dödstal och migration visar ett områdes demografiska profil. Demografin är en stark drivkraft i samhället - negativt och positivt - inte minst när det gäller arbetsmarknad och samhällsservice.

Den demografiska utvecklingen är en utmaning. Norrbotten har under en lång period uppvisat negativa befolkningssiffror trots att länet på senare tid har haft hög ekonomisk tillväxt.

När de som är födda på 40- och 50-talet lämnar arbetsmarknaden, efter att ha varit anställda eller drivit egna företag, behöver många hål fyllas i Norrbottens näringsliv och inom offentlig sektor. Alla mänskliga resurser kommer att behövas.

Det är också viktigt att ta tillvara den kunskap och kompetens som den erfarna arbetskraften har samlat på sig under många år. Den kan föras över till de yngre, så att inte den samlade erfarenheten bara går till spillo vid pensioneringar. Många 55-plussare är en outnyttjad resurs, på arbetsmarknaden och i det ekonomiska livet i Norrbotten. 

Dela med på:

9 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 11
 • JUN
 • 2014
 • 10:50
Barn som solar

Befolkningsprognos för Norrbotten 2014-2035

Negativt födelsenetto kräver ökad immigration. Det är slutsatsen utifrån en ny rapport från Statistiska centralbyrån, som på uppdrag av landstinget tagit fram befolkningsprognoser för Norrbotten under de kommande tjugo åren.

Befolkningstrender i Norrbotten

 • 28
 • APR
 • 2014
 • 09:17

Lägst långtidsarbetslöshet i EU

Övre Norrland har överlägset lägst långtidsarbetslöshet i hela Europeiska unionen enligt ny statistik från Eurostat. I Sverige finns flera signaler om en fortsatt god ekonomi framöver och Arbetsförmedlingarna i Norrbotten bedömer att sysselsättningen ska öka med cirka 800 personer under 2014. Men med flera kommande åldersavgångar ställs fortsatt höga krav på en fungerande generationsväxling.

Lägst långtidsarbetslöshet i EU

 • 24
 • APR
 • 2014
 • 11:04

Arbeta längre - seminarium om kompetensförsörjning

Den 28 februari hölls ett seminarium om kompetensförsörjning. Nu kan du se seminariet direkt via vår webb.

Arbeta längre - seminarium om kompetensförsörjning

Se alla nyheter